Studium na RECETOXu

RECETOX poskytuje vzdělání v zajímavých studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky. Takové vzdělání zajišťuje absolventům široké uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách i ve výzkumu, flexibilitu a konkurenceschopnost.

2 nové studijní programy

Od školního roku 2018/2019 se studenti mohou hlásit do nových studijních programů vycházejících z dlouholetých zkušeností RECETOXu s VŠ výukou a také ze společenské, vědecké a firemní poptávky po specificky vzdělaných odbornících.

500+ absolventů

Za dobu existence výzkumného centra RECETOX absolvovalo námi zajišťované studijní programy více než 500 bakalářských, magisterských a doktorských studentů. Další desítky zpracovávají na RECETOXu své bakalářské, diplomové a disertační práce v současné době.

Moderní zázemí

Výuka probíhá ve špičkově vybavené výzkumné infrastruktuře centra, ve kterém působí přes 170 výzkumných pracovníků pracujících ve více než 20 výzkumných skupinách. Centrum disponuje 50 moderními laboratořemi o ploše 4000 m2, speciálními akreditovanými laboratořemi a v současnosti budovanou biobankou.

Studijní programy

Životní prostředí a zdraví

Studijní program je zaměřen na životní prostředí, jeho znečištění a související vliv na zdraví a život člověka a na kvalitu ekosystémů. Lze jej studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Matematická biologie a biomedicína

Studijní program se zabývá aplikací matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně. Lze jej studovat v bakalářském a magisterském stupni studia.

Proč studovat na RECETOXu?

Volba univerzity a vlastního oboru je pro vaši budoucí kariéru a uplatnění velmi důležitá. My se vám zde pokusíme tento těžký úkol usnadnit uvedením několika důvodů, proč si pro vysokoškolské studium vybrat právě RECETOX.

10 důvodů proč studovat na MUNI

10 důvodů proč studovat na přírodovědecké fakultě MU

Ukázky ze zajímavých agend současných studentů

pokyny pro studium včetně okruhů ke státním zkouškám / témata bakalářských, diplomových a disertačních prací / semináře / literatura a odkazy

RECETOX je komunita

Studenti, akademici, výzkumníci, technici či pracovníci administrativy a managementu se pravidelně schází na společných seminářích, které kromě odborných přednášek nabízí i diskusní platformu pro širší témata, jako je například role univerzit v 21. století.

Studentky a studenti jsou pro nás kolegové.

Kromě toho také pořádáme společné akce, jejichž cílem je spíše budovat a utužovat vzájemné vztahy.

Přihlášky ke studiu

Doktorské studium


Chcete realizovat vlastní vědecký projekt? Vyberte si ze zajímavých výzkumných témat nebo přijďte s vlastním nápadem. Zjistěte více o PhD studiu na RECETOXu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info