Studium na RECETOXu

RECETOX poskytuje vzdělání ve studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky. Absolventi najdou uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách i ve výzkumu.

2 studijní programy

Naše studijní programy vycházejí z dlouholetých zkušeností RECETOXu s VŠ výukou a také ze společenské, vědecké a firemní poptávky po specificky vzdělaných odbornících.

500+ absolventů

Studium na RECETOXu absolvovalo více než 500 bakalářských, magisterských a doktorských studentů. Desítky dalších zpracovávají bakalářské, diplomové a disertační práce v současné době.

Moderní zázemí

Výuka probíhá ve špičkově vybavené výzkumné infrastruktuře. Působí v ní přes 170 výzkumných pracovníků a více než 20 výzkumných skupin. K dispozici máme 50 laboratoří o ploše 4000 m2, speciální akreditované laboratoře a biobanku.

Studijní programy

Životní prostředí a zdraví

Studijní program je zaměřen na životní prostředí, jeho znečištění a související vliv na zdraví a život člověka a na kvalitu ekosystémů. Lze jej studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Matematická biologie a biomedicína

Studijní program se zabývá aplikací matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně. Lze jej studovat v bakalářském a magisterském stupni studia.

Proč studovat na RECETOXu?

Volba univerzity a oboru je důležitá pro budoucí kariéru a uplatnění. Pokusíme se vám tento těžký úkol usnadnit a uvedeme několik důvodů, proč si pro vysokoškolské studium vybrat právě RECETOX.

RECETOX je komunita

Studenti, akademici, výzkumníci, technici či pracovníci administrativy a managementu se pravidelně schází. Například na společných seminářích, které kromě odborných přednášek nabízí i prostor k diskuzi o širších tématech.

Studentky a studenti jsou pro nás kolegové.

Pravidelně pořádáme společné akce, kde budujeme a posilujeme vzájemné vztahy.

Přihlášky ke studiu

Doktorské studium


Chcete realizovat vlastní vědecký projekt? Vyberte si ze zajímavých výzkumných témat nebo přijďte s vlastním nápadem. Zjistěte více o PhD studiu na RECETOXu.

10 důvodů proč studovat na MUNI

10 důvodů proč studovat na přírodovědecké fakultě MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info