Populační studie CELSPAC

Výzkumná „core facilita“ populačních studií CELSPAC byla založena v roce 2014 jako třetí stěžejní součást Výzkumné infrastruktury RECETOX. „Core facilita“ CELSPAC realizuje epidemiologické studie CELSPAC, jako je například dlouhodobé studie ELSPAC či studie TNG, spravuje rozsáhlé databáze těchto studií a využívá existující a nově budované biobankovací kapacity centra.

Facilita Populační studie CELSPAC je složena z následujících jednotek:

  • Management studií a komunikace,
  • Design studií a management dat,
  • Nábor a vyšetřování a
  • Biobanka a laboratoře CELSPAC.

Infrastruktura poskytuje následující služby:

Design a realizace studií

Studie CELSPAC zahrnují různé typy populačních studií, např. dlouhodobou studii ELSPAC nebo studii matka-dítě TNG. V rámci studií CELSPAC jsou sbírány různé typy dat o expozici jedince a jeho zdravotním stavu. Tato data jsou uložena v rozsáhlých databázích, jejichž části jsou zpřístupňovány vědeckým týmům. Nabízíme také služby umožňující design a realizaci vašich studií. 

Více o studiích

Biobankovací a laboratorní kapacity

Biobanka CELSPAC shromažďuje, zpracovává, ukládá a distribuuje různé typy biologických materiálů a souvisejících údajů ze studií CELSPAC. 

Více o nabízených službách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info