Smluvní a aplikační výzkum

Přístup k výzkumné infrastruktuře pro průmyslové a komerční uživatele je realizován buď v rámci společného výzkumu prováděného společně s výzkumníky RECETOX, nebo jako smluvní výzkum.

Společný výzkum

V případě společného výzkumu může žádost podat externí nebo interní výzkumný pracovník. Interní výzkumní pracovníci předkládají žádosti vždy, když odpovídají za projekt, pracovní balíček nebo dílčí část projektu, ve které budou požadovány služby Výzkumné infrastruktury. To umožňuje vedoucím sdílených laboratoří přidělit odpovídající personální a technické kapacity, vyvažovat požadavky externích a interních uživatelů s vlastními strategickými projekty a připravovat podrobné tříměsíční plány.

Smluvní výzkum

Komerční projekty využívající údaje o životním prostředí zpravidla neexistují, protože tyto údaje jsou veřejně dostupné. Data z populačních studií oproti tomu nejsou k dispozici pro komerční využití. Z uvedených důvodů je smluvní výzkum relevantní zejména pro sdílené kapacity Laboratoří stopových analýz či sdílené laboratoře jednotlivých výzkumných programů.

Ceny služeb poskytovaných stopovými laboratořemi jsou kalkulovány za základě podkladů poskytnutých vedoucím sdílené laboratoře a jsou schváleny vedením centra. Kalkulované ceny obsahují náklady na technickou realizaci, lidské zdroje, materiál a služby potřebné pro odběr vzorků a / nebo analýzu, amortizaci zařízení, režijní náklady a DPH.  Podmínky smluvního výzkumu jsou specifikovány v písemné smlouvě, a to včetně ceny, podmínek a práv duševního vlastnictví, je-li to vhodné. Každá taková spolupráce musí být doplněna písemnou zprávou. Komerční spolupráce jsou předmětem stejného hodnocení jako projekty otevřeného přístupu.

Pro více informací o společném a smluvním výzkumu kontaktujte Ing. Nikolu Stejskalovou (nikola.stejskalova@recetox.muni.cz). Pro více informací o výzkumné infrastruktuře RECETOX kontaktujte dr. Petru Růžičkovou (petra.ruzickova@recetox.muni.cz).

Kontakty

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

Koordinátorka výzkumné infrastruktury

telefon: 549 49 3123
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info