Smluvní a aplikační výzkum

Společný výzkum

Společný výzkum je realizován zejména prostřednictvím společných projektů, které jsou financovány externími subjekty. Tento typ výzkumu musí být upraven smlouvou, která stanovuje základní podmínky spolupráce, její cíle, úkoly jednotlivých stran, využívání zdrojů, přístup ke stávajícím znalostem a zdrojům, využití dodatečných zdrojů a zejména úpravu budoucího vlastnictví duševního vlastnitví plynoucího ze společné činnosti, včetně postupu případné komercializace výsledků projektu. 

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum je realiozován zejména ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou RECETOX, nejčastěji pak Laboratoří stopových analýz či laboratořemi jednotlivých výzkumných programů. Ceny poskytovaných služeb jsou kalkulovány na základě podkladů poskytnutých vedoucím sdílené laboratoře a jsou schváleny vedením centra. Kalkulované ceny obsahují náklady na technickou realizaci, lidské zdroje, materiál a služby potřebné pro odběr vzorků a / nebo analýzu, amortizaci zařízení, režijní náklady a DPH. Podmínky smluvního výzkumu jsou specifikovány v písemné smlouvě, a to včetně ceny, podmínek a práv duševního vlastnictví, je-li to vhodné. Každá taková spolupráce musí být doplněna písemnou zprávou. 

Pro více informací o komerčním výzkumu kontaktujte Ing. Magdalenu Vozárovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info