Druhý národní workshop projektu SPRINT

Druhý národní workshop projektu SPRINT bude zaměřen na hledání přechodových cest k nižší spotřebě syntetických pesticidů.

12. 2. 2024

Bez popisku

Kde: učebna RCX1, RECETOX, kampus MU, Brno - Bohunice

Kdy: pátek 1. března 2024 v 9:00 – 14:15 hodin

Cíle workshopu:

V první části workshopu vás chceme seznámit se souhrnnými výsledky rozsáhlé studie SPRINT provedené v roce 2021 v ČR a dalších zemích. Následně se seznámíme s bariérami bránícími změnám současného zemědělství k udržitelnější podobě a možnostmi změn celého zemědělsko-potravinářského systému.

Poté chceme spolu s vámi – stakeholdery, cíleně vybranými odborníky a lidmi z praxe - hledat cesty k udržitelné ochraně rostlin. Chceme identifikovat a diskutovat možné kroky a podmínky ke snížení závislosti českého zemědělství na syntetických pesticidech. Cílem workshopu již není řešit, zda snížení syntetických pesticidů je či není potřeba. Vycházíme z toho, že je to nutné, a cílem bude hledat cesty, jak to provést s různou mírou ambice.

Budeme si představovat dvě modelové vize: 50% redukce a úplné vyřazení syntetických pesticidů. Jak by pak vypadal celý systém fungování na úrovni farmy? Jaké zemědělské postupy a řešení by byly potřebné? Jaké navazující kroky, podmínky a podpora by byly zapotřebí k přechodu k dané vizi? Co by se muselo změnit v oblasti politické, ekonomické, společenské, spotřebitelské, legislativní, technologické či v oblasti výzkumu (know-how)? Jak by vypadal celý systém „z farmy na vidličku“? To vše budeme zasazovat do konkrétního kontextu zemědělství v ČR a budou nás zajímat zkušenosti a možné úhly pohledu různých zájmových stran.

Program workshopu:

09:00 – 9:15

Registrace

09:15 – 9:45

Úvod a vzájemné představení účastníků

9:45 – 10:45

Prezentace výsledků studie z roku 2021

10:45 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 11:45

Aktivita 1: Vize dvou scénářů ve skupinách s diskusí

11:45 – 12:30

Aktivita 2: Identifikace možných řešení, nutných kroků, změn a podmínek k dosažení vizí, jejich diskuse

12:30 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:00

Aktivita 3: Prioritizace řešení a změn z aktivity 2

14:00 – 14:15

Shrnutí a rozloučení

V případě Vašeho zájmu o účast, prosíme o registraci do 15. února 2024 na tomto odkazu.

SPRINT je mezinárodní projekt financovaný programem H2020 EU. Projekt reaguje na nové výzvy spojené s používáním pesticidů v EU. Jeho primárním cílem je hledat a rozvíjet postupy pro integrované hodnocení dopadů používání pesticidů na zdraví lidí, zvířat, plodin a ekosystémů. Cílem je také identifikovat a hodnotit cesty přechodu k udržitelnějšímu používání pesticidů a poskytnout EU politická doporučení. Více o projektu, jeho cílech a aktivitách je na webu. Stručně a poutavě je projekt SPRINT představen v tomto videu. V ČR proběhla v roce 2021 studie zaměřená na olejniny

Proč máme o Vaši účast na workshopu velký zájem? Chceme, aby plnění cílů projektu SPRINT neztratilo kontakt s realitou používání pesticidů, která zahrnuje mnoho různých aspektů (legislativa, zemědělská produkce, ekonomické hledisko, dopady na zdraví ...). Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je vtáhnout do řešení projektu různé strany jakkoliv zainteresované do problematiky pesticidů - stakeholdery – tedy Vás! Na setkáních chceme zmapovat Vaše reálné potřeby a problémy, poznat reálné pohledy na problematiku používání pesticidů, poslouchat a pochopit různé názory a postoje. To vše chceme brát vážně při plánování aktivit, dosahování cílů a formulování závěrů v projektu. Taková platforma také umožní sdílení různých typů znalostí, zkušeností a nápadů. Tím spojíme síly při hledání nových řešení na komplexní složité výzvy, které přináší strategie EU v oblasti pesticidů. SPRINT má zájem o stakeholdery ze všech částí řetězce produkce potravin a krmiv.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info