EIRENE RI - setkání partnerů a výroční jednání projektu EIRENE PPP

Ve dnech 12.-13. prosince 2023 se v Římě konalo výroční zasedání konsorcia EIRENE RI. Jednání, které proběhlo v Aule Marconi v sídle Italské Národní rady pro výzkum (CRN) v centru Říma, bylo zaměřeno na diskusi o vývoji mezinárodní infrastruktury EIRENE RI a na aktuální informace o projektu EIRENE PPP. Akce se zúčastnilo téměř 50 účastníků z 20 evropských zemí a USA.

19. 12. 2023

Bez popisku

V úvodu zasedání zazněly uvítací projevy zástupců italských ministerstev, ředitele odboru životního prostředí a zdraví Národního zdravotního institutu a ředitele programů Italské kosmické agentury. Vyjádřili trvalou podporu italskému národnímu uzlu EIRENE a ocenili úsilí o spolupráci v oblasti výzkumu expozomu v mezinárodním měřítku. V dopolední části prvního dne prezentovala Jana Klánová, koordinátorka EIRENE RI, přehled aktivit, aspirací a cílů infrastruktury EIRENE. Zdůraznila, že pro úspěšnou implementaci projektu i celé sítě je klíčová politická podpora na národní i regionální úrovni, jak ji prezentovaly zástupci italských institucí.

Cílem infrastruktury EIRENE je poskytnout harmonizovaný systém hodnocení expozice životního prostředí, který zajistí standardizované služby a důvěryhodná data. Jedním z cílů projektu EIRENE PPP je v následujícím roce připravit a prezentovat „balíčky služeb“, příklady aplikací a možnosti, které EIRENE RI poskytuje pro potenciální uživatele a tvůrce politik.

Odpolední program prvního dne byl věnován prezentacím synergických projektů, partnerství a programů v Evropě a USA spolu s vědeckou vizí EIRENE. Martine Vrijheid a Jelle Vlaanderen vyzdvihli synergie s EHEN (The European Human Exposure Network) a IHEN (International Human Exposome Network) a zdůraznili globální spolupráci. Gary Miller z Kolumbijské univerzity hovořil o trendech v USA a koordinačních aktivitách NIH. Jana Klánová a Robert Barouki představili propojení s předchozími a současnými evropskými partnerstvími a navazujícími aktivitami, zatímco Amy Foreman z EMBL-EBI nadnesla možnosti spolupráce.

Druhý den byl zahájen přehledem aktivit a současného stavu národních uzlů EIRENE. Potenciální členové EIRENE z Portugalska, Lucemburska a Kypru podrobně popsali své plánované zapojení a odborné znalosti a expertizu, kterou nabízejí. V rámci tohoto dne také zazněly postřehy Dr. Gelsominy Papallardo, členky představenstva ESFRI, o úloze ESFRI, politice otevřeného přístupu RI a právnické osobě ERIC. Zbývající část se zaměřila na průběh pracovních balíčků EIRENE PPP, které se týkaly lidských zdrojů a služeb, pilotních služeb, dat a etiky, hodnocení výkonnosti, modelů řízení a finančního plánování.

Zasedání bylo zakončeno rozsáhlou diskusí, která výrazně přispěla k vytvoření dokumentu definujícího vědeckou strategii EIRENE, její organizační rámec a nabízené spektrum služeb. Příští výroční zasedání je naplánováno na říjen 2024 do Utrechtu společně se zasedáním IHEN.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info