Peter Lenárt získal Cenu rektora MU za vynikající dizertační práci

U příležitosti akademického svátku Dies academicus udělila Masarykova univerzita řadu ocenění. Jednu z cen si odnesl také Dr. Peter Lenárt z RECETOXu, který získal Cena rektora MU za vynikající dizertační práci.

19. 5. 2022 Jan Ostřížek

Mgr. Peter Lenárt, Ph.D. úspěšně absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce s názvem Evoluční mechanizmy ovlivňující fixaci specifických rychlostí stárnutí u pohlavně se rozmnožujících organizmů pod vedením prof. MUDr. Julie Dobrovolné, Ph.D. V současné době působí jako postdoktorand na Institute of Cell Biology – University of Bern.

Hlavním výsledkem jeho práce bylo objevení nových dříve nezvažovaných faktorů, které ovlivňují evoluci stárnutí. Například, pomocí multiagentních modelů ukázal, že sexuální reprodukce může ovlivnit průběh evoluce stárnutí. Mezi jeho významné výsledky patří i prokázání, že známá Williamsova hypotéza, jež tvrdí, že vyšší úmrtnost dospělých vede k evoluci rychlejšího stárnutí, není univerzálně platná. Za zmínku stojí také jeho analýza lidských mortalitních dat z 13 vysoce rozvinutých zemí za téměř 65leté období, která jasně ukazuje, že i když ženy žijí v průměru déle než muži, stárnou přibližně stejným tempem.

Peter je autorem 10 prvoautorských prací v Q1 časopisech a u dalších 5 prací je spoluautorem. Na podporu svého doktroského studia získal prestižní stipendium Brno Ph.D. Talent, je spoluautorem dvou patentových přihlášek a spoluzakladatelem univerzitní spin-off společnosti Entrant s.r.o. Peter se během svého doktorského studia také intenzivně věnoval vědecko-popularizačním aktivitám. Aktivně se účastnil řady akcí pro popularizaci vědy jako Science slam, Fame lab, Noc vědců a Dětská univerzita (MjUNI). V letech 2018 a 2019 prezentoval vědu na Science Slam tour na českých a slovenských středních školách.

Gratulujeme Peterovi k tomuto ocenění a přejeme jen samé úspěchy v osobním i profesním životě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info