Seznamte se s našimi novými Brno Ph.D. talenty

Nejtalentovanější doktorandští studenti technických a přírodovědeckých oborů převzali 21.3. 2023 ocenění Brno Ph.D. talent. Pět talentů je z RECETOXu. Přečtěte si o jejich projektech a motivaci dělat vědu.

29. 3. 2023 Jitka Vaňáčková

Foto: Mariya Ostrenko

Soutěž Brno Ph.D. talent se koná od roku 2009 a jejím cílem je každoročně podpořit 25 vybraných začínajících studentů doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit. Studenti technických a přírodovědných programů, kteří se do soutěže hlásí, musí v anglickém jazyce prezentovat své doktorské projekty a přesvědčit odbornou komisi o jejich kvalitě a výjimečnosti. Úspěšní studenti pak postupně získají stipendium v celkové výši 330 tisíc korun na 3 roky. Díky tomu se pak mohou soustředit na svoji vědeckou práci.

Seznamte se s oceněnými talenty Thomasem Continim, Lindou Kašiarovou, Pavlem Kohoutem, Janem Mičanem a Alanem Strungou.

Bez popisku

Thomas Contini

Školitel: Dr. Elliott James Price

Thomas Contini zabodoval s projektem zabývajícím se rozluštěním lidského prenatálního chemického exposomu pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Thomas bude hledat ve vzorcích placent chemické látky, kterým byl plod vystaven a zjišťovat jejich souvislost se vznikem onemocnění. To povede k návrhu preventivních opatření. Thomase fascinuje věda a výzkum, chtěl by porozumět fungování toho, co ho obklopuje a ukojit svou zvědavost.

Foto: Mariya Ostrenko

Pavel Kohout

Školitel: Dr. Stanislav Mazurenko

Pavel Kohout uspěl s projektem zaměřeným na návrh biokatalyzátorů pomocí umělých neuronových sítí, které jsou trénovány na velkém množství testovacích dat (proteinových sekvencích, strukturách a trajektoriích molekulární dynamiky). Tyto informace budou následně využity pro návrh vylepšeného biokatalyzátoru. Pavel rád pracuje na zajímavých projektech a věří, že by jeho práce mohla mít pozitivní dopad na naši společnost.

Foto: Mariya Ostrenko

Jan Mičan

Školitel: Dr. David Bednář

Výpočetní návrh nové generace trombolytik. To je název projektu, se kterým uspěl Jan Mičan. Jeho cílem je pomocí nástrojů počítačového a molekulárního modelování navrhnout bílkovinu, která dokáže účinně rozložit krevní sraženinu v mozku pacientů. Cévní mozková příhoda patří k nejčastějším příčinám úmrtí. Jana na výzkumu nejvíce baví kreativita, výzvy, a vědecká komunita.

Foto: Mariya Ostrenko

Linda Kašiarová

Školitel: Dr. Martin Marek

Doktorandka Linda Kašiarová se zabývá inženýrstvím enzymu stafylokinázy, který by mohl vést k přípravě nové generace účinných, vysoce selektivních a méně toxických trombolytik (léků, které rozpustí vzniklou krevní sraženinu). Po dokončení studia by ráda pracovala v biotechnologické společnosti. Láká ji na tom propojení základního výzkumu s aplikacemi pro běžný život.

Bez popisku

Alan Strunga

Školitel: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Studium enzymové kinetiky za pomoci mikrofluidní technologie pro objevování léčiv je projekt, kterým se zabývá Alan Struga. Enzym stafylokináza by se mohl stát levným terapeutikem budoucnosti pro léčbu cévní mozkové příhody. Alana těší pracovat v oboru, který je založen na spolupráci. Věří v lepší budoucnost, ke které by chtěl přispět.

Děkujeme statutárnímu městu Brno, které Brno Ph.D. Talent plně finančně podporuje. Soutěž realizuje organizace JCMM, z. s. p. o. a podporuje tak místní talentované doktorandy v jejich vědecké kariéře.

Zdroj: Medailonky Brno Ph.D. Talent.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info