Výzkumníci z centra RECETOX získali ocenění MUNI Scientist za svou vědeckou práci

Každý rok uděluje Grantová agentura Masarykovy univerzity ocenění za vynikající výsledky ve vědecké práci. Mezi oceněnými za výzkumné období 2022–2023 byli také vědci centra RECETOX, a to prof. Petr Klán a doc. Klára Hilscherová. Cenu si převzali z rukou prorektorky Šárky Pospíšilové v historických prostorách Augustiniánského opatství.

9. 12. 2022 Marie Hošťálková


Author fotografií: MUNI, Ivo Stejskal

Grantova agentura Masarykovy univerzity každoročně vybere z nominací proděkanů pro vědu a výzkum deseti fakult Masarykovy univerzity vědce, již si zaslouží mimořádné ocenění za jejich vědecké výsledky v posledním roce. Ocenění MUNI Scientist je nejen hodnocením skvělé vědecké práce, ale také poděkování za šíření prestiže Masarykovy univerzity v Česku i v zahraničí. V prostorách Mendlova refektáře Augustiniánského opatství si 30. listopad 2022 převzalo cenu padesát jedna vědců z celé univerzity. Mezi oceněními byli i dva vědci působící ve výzkumném centru RECETOX - prof. Petr Klán a doc. Klára Hilscherová.

Prof. Petr Klán získal ocenění MUNI Scientist za spoluautorství v článku Structure-Photoreactivity Relationship of 3-Hydroxyflavone-Based CO-Releasing Molecules, který byl zveřejněn v prestižním časopise Journal of Organic Chemistry a získal ocenění American Chemical Society Editor’s Choice. Publikovaná studie se zabývá uvolňováním oxidu uhelnatého, signální molekuly s terapeutickými účinky, pomocí viditelného světla. "Je to ocenění dlouhodobé práce našeho mezinárodní týmu, kterého si velice vážíme," řekl Klán.

Cenu MUNI Scientist si letos také odnesla doc. Klára Hilscherová. "Ceny MUNI Scientist si velice vážím. Ocenění není však pouze moje, patří celé mojí výzkumné skupině. Bez jejich práce a nadšení by nebylo možné výzkum vůbec realizovat," řekla Hilscherová, která si cenu převzala za výzkum dopadů znečištění životního prostředí a chemických látek na lidské zdraví a práci na prestižních výzkumných projektech GAČR Expo a Horizon 2020. Se svým týmem se v centru RECETOX zabývá především výzkumem schopností látek narušovat hormonální regulaci (endokrinní disrupce) a s tím spojenými riziky pro člověka a životní prostředí, za který je uznávaná v mezinárodní vědecké komunitě.

Gratulujeme oběma oceněným vědcům a přejeme jim za celé centrum RECETOX spoustu elánu a nadšení do další vědecké práce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info