Laboratoře analýzy biomarkerů

Laboratoř analýzy biomarkerů využívá hmotnostně spektrometrickou analýzu pro rutinní měření proteinů a chemických biomarkerů. Laboratoř vlastní banku autentických chemických standardů, knihovny hmotnostních spekter a specializovanou databázi sloučenin.

Servis zahrnuje:

 • Cílenou proteomickou analýzu: kvantifikaci peptidových markerů asociovaných se zánětem a imunitní odpovědí
 • Profilování intermediárních metabolitů s možností kvantifikace
 • Spolupráci při návrhu experimentu & vývoji metody dle specifických požadavků
 • Školení pro přípravu vzorků & interpretaci dat

Služby

Core facilita je vybavena následujícím vybavením a expertízou:

Analýzy a vybavení

Cílená analýza proteinů a metabolitů

 • kvantitativní stanovení proteinů zánětu (např. SAA1, SAA2, SAA4, CRP, A1AT, A1AG), včetně jejich specifických izoforem (např. SAA2alpha, SAA2beta, A1AT1, A1AG1, A1AG2), a adaptivního imunitního efektoru IGHA1 v suché krevní kapce
 • kvantifikace adaptivních imunitních efektorů (např. IGHA1, IGHA2) a imunitních proteinových markerů (např. A1AT, ECP, EDN, MPO, CAL1, CAL2) v novorozeneckém mekoniu a vzorku stolice
 • kvantitativní stanovení adipofilinu a perilipinu-3 v mateřském mléce
 • kvantitativní stanovení kometabolitů mikrobiomu odvozených od tryptofanu (5-hydroxyindolacetate, 5-hydroxy-l-tryptophan, 5-methoxy-3-indolacetic acid, anthranilate, indole-3-acetamide, indole-3-acetate, indole-3-aldehyde, indole-3-butyric acid, indole-3-lactic acid, indole-3-propionic acid, L-kynurenine, L-tryptophan, melatonin, methyl indole-3-acetate, methyl indole-3-propionic acid, N-acetyl tryptophan, serotonin, tryptamine) v suché krevní kapce, moči, mekoniu či výtěru z nosohltanu

Metabolomika a exposomika

 • analýza prostřednictvím hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a přesnou hmotou (high- resolution, accurate mass, HRAM)
 • Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS
 • UHPLC-Orbitrap Fusion Tribrid MS

Školení

Naši výzkumní pracovníci mají dlouhodobou zkušenost s předáváním svých znalostí v oblastech jejich výzkumu. Školení jsou vždy přizpůsobeny potřebám zákazníka, ale převážně jsou zaměřeny na přípravu vzorků, analýzu, seznámení s laboratorní technikou a interpretací dat. Školení je organizováno v laboratořích výzkumného centra RECETOX.

Konzultace

Elliott Price Vám z pozice vedoucí laboratoří poskytne potřebné informace k nabízeným metodám analýzy nebo konzultaci a naplánování vývoje metody potřebné analýzy.

Přístup

Přístup k Laboratořím stopových analýz je možný pro akademické uživatele, výzkumníky i ostatní typy uživatelů, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Uživatelé z akademické a výzkumné sféry mohou využít přístup prostřednictvím Open Access projektu. Průmysloví uživatelé mohou kontaktovat přímo RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D., která zodpoví otázky týkající se dostupných kapacit, expertíz a dalších podmínek spolupráce.

Kontakt

Pro vice informací prosím kontaktujte:

Elliott James Price, PhD

vedoucí laboratoří

telefon: 549 49 6847
e‑mail:
Bez popisku

Elliott James Price, PhD

Vedoucí Laboratoří analýzy biomarkerů

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info