Biobanka CELSPAC

Biobanka CELSPAC je infrastruktura s otevřeným přístupem, která shromažďuje, zpracovává, skladuje a následně vědeckým týmům distribuuje různé druhy biologických materiálů pocházejících z populačních, environmentálních, bio-monitorovacích a klinických studií. Uskladněný biologický materiál je určen pro základní vědecký výzkum a k ověřování nových diagnostických metod.

Naše infrastruktura primárně zpracovává a systematicky uchovává biologický materiál z populačních studií CELSPAC, které poskytují objektivní informace nezbytné pro posouzení vztahu mezi expozicí a jejími následky.

Po zpracování vzorků a jejich alikvotaci dle standardních operačních postupů v našich laboratořích jsou jednotlivé alikvoty systematicky umístěny a dlouhodobě uchovávány v skladovacích systémech v prostředí o teplotě –25°C a –80°C, stejně jako v prostředí chlazeném plyny kapalného dusíku při teplotě –150 °C.

Pro zajištění maximální kvality dlouhodobě uskladněného biologického materiálu a snížení rizika procesních chyb je velká část vzorků krve a moči automaticky alikvotována v systémech schopných rozpoznat jednotlivé krevní frakce a následně uchovávána v plně automatických skladovacích systémech. Teplota vnitřního prostředí všech skladovacích systémů biobanky je nepřetržitě monitorována. Systémy vyžadující pro chlazení vzorků elektrickou energii jsou zálohovány sekundárními zdroji chladiva.

Pro anonymní a bezpečnou správu velkého množství alikvotů využívá naše infrastruktura laboratorní informační systém (LAS). Pro zajištění budoucí kompatibility je náš laboratorní informační systém vyvinut ve spolupráci s českým národním uzlem sítě evropské infrastruktury biobank (BBMRI).

Laboratoře biobanky CELSPAC současně nabízejí analýzy základních biomarkerů klinické chemie a imunologie v séru, plazmě a moči spolu s možností poloautomatické izolace nukleových kyselin z plné krve nebo krevních buněk.

Služby

Biobanka CELSPAC poskytuje následující služby:

Analýzy a vybavení

  • standardní operační postupy (SOP) pro odběr, manuální zpracování a dlouhodobé skladování alikvotů pocházejících z různých typů biologického materiálu,
  • standardní operační postupy (SOP) pro odběr, automatické zpracování a dlouhodobé skladování alikvotů krve a moči,
  • zpracování a skladování biologického materiálu pro výzkumné projekty dle validovaných SOP,
  • možnost využití dodatečné kapacity biobanky pro vzorky z již probíhajících studií,
  • implementace laboratorního informačního systému,
  • analýza základních biomarkerů klinické chemie a biochemie v moči, séru a plazmě.

Školení

Náš tým je k dispozici pro školení v oblastech:

  • plánování studií se sběrem, zpracováním a skladováním biologických vzorků,
  • implementace SOP pro sběr, zpracování, skladování a distribuci různých biologických vzorků,
  • sběr dat.

Konzultace

Nabízíme poradenství a konzultaci ve všech typech služeb souvisejících s biobankovacím zařízením.

Přístup

Přístup do laboratoří je umožněn akademickým uživatelům a výzkumným pracovníkům, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Akademičtí uživatelé a výzkumní pracovníci mají přístup prostřednictvím projektu Open Access. Žádost o přístup je k dispozici na adrese: https://openaccess.recetox.cz/. Průmysloví uživatelé se mohou obrátit přímo na koordinátorku výzkumné infrastruktury RECETOX RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D. (openaccess@recetox.muni.cz), která zodpoví dotazy ohledně dostupných kapacit, expertízy a dalších podmínek spolupráce.

Pro obecné informace o přístupu k infrastruktuře kontaktujte, prosím, Petru Růžičkovou, Ph.D.

RECETOX Open Access System

Etika

Etická komise ELSPAC je poradním orgánem Výkonné rady CELSPAC a jako taková posuzuje etické a právní otázky používání epidemiologických databází, a také etické a právní otázky související s požadavky na následné (nové) výzkumné projekty.

Kontakt

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Pavel Piler, Ph.D.

koordinátor biobanky

telefon: 549 49 4594
e‑mail:

Mgr. Pavel Piler, Ph.D.

koordinátor biobanky

telefon: 549 49 4594
e‑mail:

Fotogalerie

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info