Ovzduší

Co dýcháme? Jaké látky v ovzduší nacházíme? A jak se mění kvalita ovzduší?

Jak se změnila kvalita ovzduší za posledních 30 let?

Přednáška vycházející z více jak 30. letého měření na pozaďované stanici Košetice. Národní atmosférická observatoř Košetice je výzkumná infrastruktura zaměřující se na na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě.

https://www.actris-ri.cz/cs/menu/o-nas/

klíčová slova: ovzduší, kvalita, polutanty, pozaďová stanice, Košetice, infrastruktura

Kvalita ovzduší v Brně a vůbec...

Přednáška jednoduše vysvětluje základní pojmy, se kterými se setkáváme v hodnocením kvality ovzduší. Co jsou to emise a co imise a co je smogová situace? Popisuje znečišťující látky a jejich zdroje s lehkým přihlédnutím na konkrétní situaci ve městě Brně (doprava, průmysl, domácí topeniště, přeshraniční transport?). Přednáška se také stručně popisuje historický vývoj a současné trendy a možnosti v ochraně kvality ovzduší, ale i vliv ovzduší na lidské zdraví.

klíčová slova: ochrana ovzduší, zdraví, chemie, zdroje znečišťování

Kvalita ovzduší v brněnských školách a školkách

V moderní době stráví běžný člověk (dospělý či dítě) přibližně 80 až 90 % svého času ve vnitřním prostředí. Není tedy překvapující, že právě vnitřní prostředí má na nás a naše zdraví velký vliv. Každodenně je člověk vystavován tisícům látek a jejich směsí, které mohou negativně ovlivnit jeho zdraví. Jednou z expozičních cest je inhalace, tedy vdechování určité látky z ovzduší. Inhalace je jedna z nejefektivnějších expozičních cest, jelikož na rozdíl od dermálního styku či orálního požití toxické látky, se do velké míry to, co vdechujeme, ovlivnit nedá. Tato přednáška se zaměřuje na analýzu kvality ovzduší v brněnských školách a školkách. Konkrétně se zaměříme na hladiny pevných látek a polyaromatických uhlovodíků, porovnáme jejich hodnoty v centrálních městských částech, odlehlejších městských částech a příměstské části. Rovněž porovnáme hodnoty těchto látek v zimním a letním období jak ve vnitřním prostředí tak v tom vnějším. Spolu se studenty se zamyslíme nad tím, jaké aktivity způsobují zvýšené hladiny těchto látek v určitých částech dne a co můžeme udělat, abychom těmto zvýšeným hladinám předešli.

klíčová slova: ovzduší, vnitřní prostředí, znečištění, PM, PAC

Existují levné a jednoduché řešení pro zjištění kvality ovzduší?

Co znamená pasivního vzorkování volného ovzduší, jaké jsou výhody/nevýhody této metody ve srovnání s konvenčními odběry volného ovzduší. Jsou tyto metody aplikovatelné v širším celosvětovém měřítku? Představení monitorovacích sítí pro měření kvality ovzduší v ČR i ve světě.

klíčová slova: pasivní vzorkování ovzduší, monitorovací sítě, metody odběru volného ovzduší

 

Pesticides in atmosphere

This lecture will deal with the presence of pesticides in the atmosphere, the pesticide consumption in EU and important processes influencing the pesticides in the air will be discussed. Finally some case studies on pesticide in air will be presented.

key words: sampling, atmosphere, pesticides

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info