Chemické látky

Kolem nás se vysyktuje obrovské množství chemických látek přírodního i antropogenního původu. Některé z nich mohou způsobovat problémy v životním prostředí a/nebo ovlivňovat zdraví člověka. Pojďte se s námi na tyto chemické látky podívat detailněji.

Chemické látky kolem nás

Úvodní přednáška o chemických látkách antropogenního původu. Proč je vyrábíme? A jak ovlivňují životní prostředí a naše zdraví?

klíčová slova: chemické látky, toxicita

Proč jsou v životním prostředí pesticidy a proč nám to dělá starosti?

V úvodu přednášky jsou studenti stručně seznámeni se zátěží životního prostředí chemickými látkami obecně a jaký problém to představuje pro dnešní svět. Poté je pozornost zaměřena na jednu skupinu chemických látek, která patří z hlediska možných negativních dopadů k nejproblematičtějším - na pesticidy. Pesticidy jsou představeny z mnoha úhlů pohledu, je diskutována jejich potřeba a též možné negativní dopady pro zdraví lidí i ekosystémů.

klíčová slova: chemie, biologie, zemědělství, znečištění, toxikologie, zdraví, ekosystémy, půda

Pesticides in atmosphere

This lecture will deal with the presence of pesticides in the atmosphere, the pesticide consumption in EU and important processes influencing the pesticides in the air will be discussed. Finally some case studies on pesticide in air will be presented.

key words: sampling, atmosphere, pesticides

Látky s hormonální aktivitou a jejich účinky na organizmy v prostředí

Přednáška se zabývá ovlivněním hormonální soustavy látkami v prostředí kolem nás (polutanty, léčiva, kosmetika). Na případových studiích na zvířatech z volné přírody i použití léčiv u člověka ukazuje, že toto téme se týká nás všech.

klíčová slova: endokrinní disrupce, toxikologie, vliv prostředí, léčiva

What's in our stuff? Chemicals in consumer products and why they matter

This lecture will describe the type of chemicals we find in the consumer products we use in our daily lives, and how we are exposed to chemicals when we are using consumer products, and what is being done about these possible hazards.

key words: chemical pollution, health, consumer products

BPA is restricted. But did it make our home safer?

This lecture is about three bisphenols: BPA, BPS and BPF. Sources of the compounds, exposure routes, health effects, legislation and how we can minimize our exposure.

key words: bisphenols

"Forever chemicals": why should we concern?

This lecture is about 'forever chemicals' - PFAS. Nowadays PFAS became the hot topic all around the world: directors film movies about PFAS, they are discussed at popular american shows. What are they? Why does everyone concern about them? Where can we find PFAS and how can we minimize exposure?

key words: PFAS

The Aral Sea, a human tale...

This lecture will highlight some of the chemical catastrophies that happened in the past and tell the story about the Aral Sea, by talking about the environment.

key words: chemical pollution, environmental pollution, health

Fluorescence a její využití nejen v (bio)medicíně

Fluorescence představuje důležitý nástroj jak pro výzkum vlastností materiálů, odhalování chemického znečištění, tak i v molekulární biologii a diagnostice v medicíně. Výzkum fluorescence a vývoj fluorescenčních značek přesahuje od fyzikální chemie přes další obory chemie a nachází pak uplatnění v biologických oborech. Přednáška začíná stručným popisem principů interakce hmoty a světla a přechází přes příklady běžných fluorescentních molekul k příkladům jejího využití.

klíčová slova: chemie, fluorescence, diagnostika, zdraví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info