Toxikologie

Jak chemické látky působí v životním prostředí? Co způsobují organismům, ekosystémům nebo člověku? Jak to zjistíme?

Ekotoxikologie - toxické látky kolem nás a co s tím?

V přednášce představujeme vědní a aplikovaný obor Ekotoxikologie, který se zabývá poznáváním účinků chemického znečištění na organismy v prostředí (včetně člověka).

Hlavní části přednášky:

  • cizorodé látky v prostředí - které látky?, kolik jich je?, v jakých koncentracích?
  • jak poznáme, že látka je "ekotoxická" (úvod do experimentálního testování, využití výsledků - např. v zákonech, v průmyslu)

klíčová slova: Chemie + biochemie + biologie + ekologie = Ekotoxikologie

Doba otrávená? Zeptejte se člověka na čipu

Jak spolehlivě rozpoznat zdraví nebezpečné chemické látky od těch neškodných či prospěšných? Jak v laboratoři určit zdraví škodlivé hladiny chemických látek, odkud se berou hygienické limity? Od středověkých ochutnávačů přes pokusy na zvířatech až k moderním alternativám, jako jsou lidské kmenové buňky, mikrotkáně nebo organoidy na Petriho miskách či v siloxanových čipech.

klíčová slova: toxikologie

How can we use cells in dish for toxicity assesment?

This lecture can show the 2D and 3D models that I have used in my research in a simple manner.

key words: 2D and 3D models (few examples) used for toxicity testing

Látky s hormonální aktivitou a jejich účinky na organizmy v prostředí

Přednáška se zabývá ovlivněním hormonální soustavy látkami v prostředí kolem nás (polutanty, léčiva, kosmetika). Na případových studiích na zvířatech z volné přírody i použití léčiv u člověka ukazuje, že toto téme se týká nás všech.

klíčová slova: endokrinní disrupce, toxikologie, vliv prostředí, léčiva

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info