Vnitřní prostředí

V moderní době trávíme většinu svého času ve vnitřním prostředí. Jak nás toto prostředí ovlivňuje?

How buildings affect our health

This lecture will highlight the ways that the buildings where we spend most of our time (homes, schools, offices, etc.) can affect our health, as well as how new trends towards "green" buildings changes the "healthiness" of buildings.

key words: chemical pollution, green buildings, health

Snižuje televize naši inteligenci?

I když to na první pohled nevypadá, půjde o přednášku s chemickým tématem. Nebudeme se totiž zabývat tím, na co se v televizi díváme, ale zaměříme se na chemické látky přidávané do různého vybavení, třeba i do materiálů, ze kterých je vyrobena televize. Dozvíte se, proč je důležité sledovat chemické látky i uvnitř budov a jak takové vnitřní prostory vzorkujeme. A samozřejmě si povíme něco o samotných chemických látkách a zaměříme se na konkrétní příklad - zpomalovače hoření: Proč se přidávají do materiálů? Mohou mít na nás negativní vliv? A jak snížit svoji expozici těmto látkám?

klíčová slova: chemie, vnitřní prostředí, chemické znečištění, vzduch, prach

Kvalita ovzduší v brněnských školách a školkách

V moderní době stráví běžný člověk (dospělý či dítě) přibližně 80 až 90 % svého času ve vnitřním prostředí. Není tedy překvapující, že právě vnitřní prostředí má na nás a naše zdraví velký vliv. Každodenně je člověk vystavován tisícům látek a jejich směsí, které mohou negativně ovlivnit jeho zdraví. Jednou z expozičních cest je inhalace, tedy vdechování určité látky z ovzduší. Inhalace je jedna z nejefektivnějších expozičních cest, jelikož na rozdíl od dermálního styku či orálního požití toxické látky, se do velké míry to, co vdechujeme, ovlivnit nedá. Tato přednáška se zaměřuje na analýzu kvality ovzduší v brněnských školách a školkách. Konkrétně se zaměříme na hladiny pevných látek a polyaromatických uhlovodíků, porovnáme jejich hodnoty v centrálních městských částech, odlehlejších městských částech a příměstské části. Rovněž porovnáme hodnoty těchto látek v zimním a letním období jak ve vnitřním prostředí tak v tom vnějším. Spolu se studenty se zamyslíme nad tím, jaké aktivity způsobují zvýšené hladiny těchto látek v určitých částech dne a co můžeme udělat, abychom těmto zvýšeným hladinám předešli.

klíčová slova: ovzduší, vnitřní prostředí, znečištění, PM, PAC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info