Zdraví lidí a populací

Co ovlivňuje zdraví jedince nebo celých populací? Jak souvisí životní prostředí s naším zdravím?

DNA a životní prostředí

Ovplyvňují chemické polutanty z nášho prosředí naši genetickou informaci? A jak by se to dalo změřit?

klíčová slova: struktura DNA, environmentálni polutanty, expozice člověka, genotoxicita

Mikrobiom - neviditelný svět

Naše těla jsou osídlena bilióny bakterií. Jejich počet převyšuje počet našich vlastních buněk a ukazuje se, že právě bakterie žijící v našich střevech mají velký vliv na naše zdraví. V této přednášce budou prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu střevního mikrobiomu, který hraje významnou roli při rozvoji např. autoimunitních onemocnění, celiakie, diabetes 1. typu, astmatu, obezity a alergie.

klíčová slova: Zdraví, mikrobiologie, molekulární biologie

Modelování epidemiologie COVID-19

Epidemiologické modely umožňují krátkodobou i střednědobou předpověď počtu nově potvrzených případů onemocnění a tvoří podklad pro předpovědi dalších klíčových charakteristik: počtu hospitalizovaných, počtu osob v těžkém stavu nebo pacientů s vysoce intenzivní péčí. Standardem v modelování vývoje akutních infekčních onemocnění jsou tzv. SIR modely, v nichž jsou jedinci v populaci v každém okamžiku zařazeni do jednoho ze stavů, kompartmentů, odpovídajících jednotlivým stadiím onemocnění. Výstupem modelu jsou kromě predikce počtu nově potvrzených případů zároveň kalibrované hodnoty parametrů modelu, zejména základní/efektivní reprodukční číslo, standardně označované jako R

klíčová slova: modelování, statistika, COVID-19

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info