Doc. Klára Hilscherová
Bioanalytická toxikologie

Klára Hilscherová je docentkou výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě a je vedoucí výzkumné skupiny Bioanalytické toxikologie. Získala titul Ph.D. v oboru Chemie životního prostředí a v roce 2016 habilitovala v oboru Ekotoxikologie v centru RECETOX Masarykovy univerzity. Během svého PhD studia studovala dva roky v Národním centru bezpečnosti potravin a toxikologie na Michigan State University, USA, kde také po ukončení doktorského studia následně dva roky pracovala jako postdoktorální výzkumný pracovník. 

Byla a je zapojena v řadě mezinárodních a národních projektů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V současné době je hlavním řešitelem za Masarykovu univerzitu u dvou EU projektů H2020 ERGO a MSC ITN NaToxAq. Je členkou mezinárodních expertních skupin Australian Water Recycling Centre of Excellence a asociace NORMAN (pracovní skupiny Biotesty a biomarkery v monitoringu vod a Účinkem řízená analýza pro identifikaci nebezpečných látek) a členkou Společnosti pro environmentální toxikologii a chemii (SETAC). 

Její aktuální výzkum se zaměřuje zejména na schopnost látek narušovat hormonální regulaci (endokrinní disrupce) a s tím spojeným rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí. Má široké zkušenosti v biochemické a akvatické toxikologii polutantů a jejich směsí, vývoji biodetekčních nástrojů a in vitrosystémům pro charakterizaci toxicikých vlastností látek, zejména jejich schopnosti způsobovat endokrinní disrupci. Její výzkumná skupina vyvíjí a optimalizuje inovativní přístupy pro studium toxických vlastností látek, relevantních toxických směsí a identifikace zodpovědných látek, drah škodlivého účinku a biomarkerů zejména spojených s endokrinní disrupcí, zkoumá účinky látek produkovaných vodním květem sinic.

Doc. Hilscherová publikovala přes 140 ISI WoS článků, které získaly přes 3800 citací (h-index 34), přes 200 konferenčních vystoupení včetně 14 zvaných přednášek, 5 kapitol v knihách. Jako školitelka pravidelně vede studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia, vedla více než 10 PhD studentů.

Vyučuje Základy toxikologie, Experimentální a aplikovanou toxikologii a ekotoxikologii,Účinky stresorů v ekosystémech, Diplomový a bakalářský seminář. V minulosti vyučovala také Ekotoxikologické biotesty, Ekotoxikologii vodních ekosystémů, Moderní metody ekotoxikologie apod.

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmental chemistry and toxicology
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info