Doc. Pavel Babica
Buněčná a tkáňová toxikologie

Docent Pavel Babica získal magisterský titul v oboru Ekotoxikologie (2002), titul Ph.D. v oboru Chemie životního prostředí (2006) a habilitoval v oboru Ekotoxikologie (2018) v centru RECETOX Masarykovy univerzity. V letech 2006-2010 působil jako postdoktorální výzkumný pracovník na Oddělení pediatrie a lidského vývoje, Michigan State University, MI, USA. Je rovněž zaměstnán na Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR.

Jeho výzkum se věnuje savčím buněčným in vitro modelům a jejich využitím ke studiu škodlivých nebo prospěšných účinků chemických látek jako např. kontaminantů životního prostředí a potravin, přírodních toxinů (např. toxinů sinic) a dalších bioaktivních látek přírodního původu. Zaměřuje se zejména na fyziologicky relevantní in vitro modely, včetně modelů založených na lidských kmenových a progenitorových buňkách, 3-dimenzionálních kulturách a ko-kulturách, které mohou být využity k charakterizaci buněčně- a tkáňově-specifických fenotypových odpovědí a buněčných procesů souvisejících s udržováním či narušováním tkáňové homeostázy, vedoucích ke škodlivým účinkům na lidské zdraví a rozvoji onemocnění.

Je autorem více než 50 vědeckých článků v JCR-SCI časopisech s více než 1000 citací (h-index 18). Podílel se jako hlavní řešitel na řešení několika výzkumných projektů (např. GAČR, projekt česko-americké spolupráce MŠMT, reintegračního grantu SoMoPro), a byl zapojen do řady další projektů (FP5, NIEHS-R01, GAČR, GAAV, H2020 MSCA-ITN nebo H2020 RIA). 

Podílí se na výuce předmětů ‘Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie’ a ‘Úvod do speciální biologie’. Jako školitel pravidelně vede studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmental chemistry and toxicology
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Farmakognozie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Výuka

Vyučované předměty

Fotogalerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info