Doc. Pavel Čupr
Hodnocení lidské expozice a rizik

Pavel Čupr je docentem výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě a je vedoucím výzkumné skupiny Hodnocení lidské expozice a rizik. Má odborné znalosti v oblasti hodnocení expozice člověka a rizik souvisejících s inhalací, dietárním příjmem a dermálním kontaktem s chemikáliemi, hodnocení poškození DNA jako biomarkeru expozice člověka, v interpretaci údajů o biomonitoringu v lidské populaci a toxikokinetickém modelování.

Podílel se na několika mezinárodních projektech (FP6-H2020) a působil jako řešitel mezinárodních a národních projektů. Je členem ISEE - Mezinárodní společnosti pro environmentální epidemiologii a Rady Národního centra pro toxické sloučeniny v ČR.

Publikoval více než 62 vědeckých článků WoS, má > 1280 citací, h-index 22. Celkem vedl 12 doktorských studentů (8 úspěšně obhájených).

Vyučuje řadu odborných kurzů, jako je analýza rizik, ekotoxikologické biotesty, pokročilé metody v ekotoxikologii a chemii životního prostředí. Je členem doktorské komise v oboru ekotoxikologie a environmentální chemie.

doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Hodnocení lidské expozice a rizik

telefon: 549 49 3511
e‑mail:
www: https://hear.recetox.muni.cz/

Publikace

Projekty