Doc. Pavel Čupr
Hodnocení lidské expozice a rizik

Pavel Čupr je docentem výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě a je vedoucím výzkumné skupiny Hodnocení lidské expozice a rizik. Má odborné znalosti v oblasti hodnocení expozice člověka a rizik souvisejících s inhalací, dietárním příjmem a dermálním kontaktem s chemikáliemi, hodnocení poškození DNA jako biomarkeru expozice člověka, v interpretaci údajů o biomonitoringu v lidské populaci a toxikokinetickém modelování.

Podílel se na několika mezinárodních projektech (FP6-H2020) a působil jako řešitel mezinárodních a národních projektů. Je členem ISEE - Mezinárodní společnosti pro environmentální epidemiologii a Rady Národního centra pro toxické sloučeniny v ČR.

Publikoval více než 62 vědeckých článků WoS, má > 1280 citací, h-index 22. Celkem vedl 12 doktorských studentů (8 úspěšně obhájených).

Vyučuje řadu odborných kurzů, jako je analýza rizik, ekotoxikologické biotesty, pokročilé metody v ekotoxikologii a chemii životního prostředí. Je členem doktorské komise v oboru ekotoxikologie a environmentální chemie.

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Výuka

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info