Dr. Iva Sovadinová
Buněčná a tkáňová toxikologie

Iva Sovadinová se spolupodílí na vedení skupiny Buněčná a tkáňová toxikologie.  Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru Ekotoxikologie, kde získala i doktorát v oboru Chemie životního prostředí. Absolvovala výzkumné pobyty a postdoktorální stáže na University of Michigan (USA), Michigan State University (USA), UFZ Leipzig (Německo), EAWAG (Švýcarsko) a University of Udine (Itálie).

Je in vitro toxikoložka s dlouhodobým zaměřením na vývoj, optimalizaci a praktické využití fyziologicky relevantních in vitro modelů jako plnohodnotné náhrady k testům na zvířatech. Mezi její aktuální oblasti zájmu patří: reprodukční zdraví a reprodukční toxicita látek včetně zodpovědných molekulárních a buněčných mechanismů, karcinogenní účinky látek a jejich automatizované testování, vysokopropustné (HTS) a vysokokapacitní (HCA/HCS) testování, in vitro toxikokinetika a extrapolace na in vivo situaci.   

Publikovala 26 vědeckých článků s více než 660 citacemi (h-index 11), aktuální informace lze najít na WoS Researcher ID.

Jako hlavní řešitelka vedla několik výzkumných projektů (GAČR, reintegrační grant SoMoPro) a byla zapojena jako člen týmu do řady dalších projektů (FP5, NIEHS-R01, GAČR, H2020 RIA).

Podílí se na výuce předmětu Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie. Pravidelně vede  bakalářské, magisterské i doktorské studenty. Aktivně se jako mentor zapojuje i do středoškolských odborných prací a do hostování studentů ze zahraničních univerzit během jejich stáží na MU.  

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Výuka

Vyučované předměty

Fotogalerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info