Dr. Lenka Andrýsková
Populační studie CELSPAC

Lenka Andrýsková působí v centru RECETOX od roku 2012, nyní na pozici vedoucí pracoviště Populačních studií. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru oboru Matematika a biologie, doktorát získala na Mendelově univerzitě.

Hlavní zodpovědností Lenky Andrýskové je organizačně-administrativní zajištění běhu epidemiologických studií, které jsou v centru RECETOX realizovány. Pod jejím dohledem proběhla ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MUNI digitalizace dat dlouhodobé studie ELSPAC. Podílela se na vzniku databáze ELSPAC a je kontaktní osobu pro zájemce o data této více než dvě dekády trvající epidemiologické studie. Je také kontaktní osobou pro žadatele o spolupráci v rámci populačních studií, pro žadatele o data a vzorky biologického materiálu z populačních studií. Působí rovněž na pozici tajemnice Etické komise ELSPAC Masarykovy univerzity a je členkou Rady Zdravého města Brna.

Jako vedoucí výzkumné infrastruktury Populačních studií se podílí na realizaci navazujících dlouhodobých studií CELSPAC: The Next Generation a CELSPAC: Young Adults. Společně s týmem poskytuje podporu vědcům i při přípravě krátkodobých výzkumných studií, zejména těch, které hodnotí vliv životního prostředí na zdraví a vývoj člověka, a to od samotné přípravy protokolů, standardních operačních postupů až po zajištění legislativního rámce epidemiologických studií, laboratorních a biobankovacích kapacit. Nedílnou součástí aktivit Lenky je spoluúčast při vývoji softwarových aplikací pro správu a evidenci laboratorních vzorků a management výzkumných studií.

Lenka dále zodpovídá za příprava podkladů pro grantové projekty, závěrečné i průběžné zprávy projektů. Koordinuje organizaci výročních setkání s účastníky výzkumných studií a akcí pro širokou veřejnost, spolupracuje v oblasti tvorby prezentačních a propagačních materiálů v tištěné i elektronické podobě, je zodpovědná za komunikaci s účastníky studií, partnery studií – Statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno.

Bez popisku

Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

Populační studie

telefon: 549 49 3079
e‑mail: Dlouhodobě mimo výkon práce

Publikace

VÍCE

Projekty

VÍCE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info