Dr. Martin Marek
Strukturní biologie

Martin Marek vede skupinu Strukturní biologie v rámci výzkumného programu Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství. Je absolventem Karlovy univerzity a České zemědělské univerzity v Praze, kde získal doktorát v oboru fytopatologie a ochrana rostlin. Martin absolvoval výzkumné pobyty a dlouhodobé postdoktorální stáže na Wageningen University (Nizozemí), Généthon (Francie) a Institute of Molecular and Cellular Biology and Genetics (Francie).

Martin je proteinový biolog, který dlouhodobě zkoumá a analyzuje molekulární mechanismy enzymové katalýzy a jejich evoluce v živých organismech. Martin kombinuje metody molekulární biologie, proteinové biochemie a strukturní biologie (rentgenová krystalografie a kryo-elektronová mikroskopie) za účelem studia třírozměrné struktury a dynamických vlastností enzymů, nezbytných pro pochopení jejich molekulární funkce a regulace. Jeho tým taktéž přispívá k vývoji nových strategií proteinového inženýrství a molekulárního designu nízkomolekulárních sloučenin selektivně modulujících biologické funkce enzymů; nacházejících praktické uplatnění nejen v základním výzkumu ale i v moderních biotechnologiích a vývoji léčiv. Jedním z hlavních cílů jeho výzkumu je přispět k zodpovězení fundamentální otázky: „Jak proteinové katalyzátory získávají svoji strukturní rozmanitost a konformační flexibilitu, které jim umožňují získávat nové molekulární funkce v živých organismech?“

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
Obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info