Dr. Peter Šebej

Fluorescenční sondy

Peter Šebej v roce 2012 absolvoval doktorské stadium organické chemie na Masarykově Univerzitě v Brně, přičemž se zaměřil na organickou fotochemii. Rozšířil svou expertízu na stážích na Univerzitě v Regensburgu, Univerzitě v Bazileji, Kansaské Univerzitě a Goetheho Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako post-doktorský výzkumník pak pracoval na Masarykově Univerzitě v Brně pod vedením Petra Klána a na Kolumbijské Univerzitě v New Yorku pod vedením Dalibora Sameše. V roce 2017 se stal členem Centra RECETOX a v současné době zde je odborným asistentem a juniorním vedoucím výzkumné skupiny Fluorescenční sondy.

Odborně se zaměřuje na fluorescenční molekuly a jejich využití. Mezi konkrétní témata, kterými se zabývá Peter se svými kolegy, patří např. využití fluoroforů emitujících v červené a blízké infračervené oblasti, a to jak malých molekul, tak i jejich konjugátů, zejména v biologických a biomedicínských aplikacích. Vztahy mezi strukturou a vlastnostmi u chromoforů, zejména s ohledem na jejich fotofyzikální parametry. Racionální design fluoroforů a jejich přizpůsobování pro konkrétní aplikace. Konjugace barviv s biomolekulami, vlastnosti vzniklých konjugátů a jejich využití pro rozpoznávání a zobrazování. Fotochemické vlastnosti barviv, dichotomie fotolýzy a zajímavých fotochemických rozkladných reakcí. Fluorescenční látky jako nástroje pro řešení otázek, zejména s mezioborovým přesahem mezi biologií a chemií.

Peter je autorem a spoluautorem 23 publikací s téměř 500 citacemi a má h-index 13.

Vyučuje předmět Osud toxických látek v prostředí, podílí se na výuce série seminářů přenositelných dovedností a na semináři centra RECETOX – Advances in Environmental Health Sciences.

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Organická chemie
Obor: Organická chemie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info