Dr. Petra Přibylová
Centrální laboratoře

Petra Přibylová je od roku 2012 vedoucí Laboratoře stopové analýzy a vedoucí Centrálních laboratoří výzkumné infrastruktury RECETOX v centru RECETOX, na Masarykově univerzitě. V roce 2014 prošly pod jejím dohledem Laboratoře stopové analýzy akreditačním procesem a získaly akreditaci dle normy ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005.  V roce 2005 získala Petra Přibylová doktorský titul na Masarykově univerzitě. Během studia a v následujících letech pracovala hlavně na vývoji nových analytických metod, a to v laboratořích RECETOXu, na Technické univerzitě v Mnichově a na univerzitě v Bordeaux. Disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi z oblasti analýzy organických sloučenin v environmentálních a biotických matricích.

Petra Přibylová je zodpovědná především za vedení analytické laboratoře v centru RECETOX, zajištění optimálního workoflow, aktualizaci standardních operačních postupů, vývoj metod atd. Je také zodpovědná za rozšíření rozsahu akreditace o nové metody. Je kontaktní osobou pro úřady, průmysl, partnery a zákazníky, kteří požadují analytickou podporu, odběr a analýzu vzorků.

Kromě toho spolupracuje na řadě národních a mezinárodních projektů zaměřených na chemii životního prostředí a lidské zdraví. Je autorkou nebo spoluautorkou 33 příspěvků v impaktovaných recenzovaných časopisech JCR SCI (h-index = 13, 357 citací bez autocitací).

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info