Prof. Hynek Pikhart
ERA Chair: Environmentální epidemiologie

Prof. Pikhart se dlouhodobě zaměřuje na výzkum nerovností a determinant zdraví uvnitř i mezi jednotlivými evropskými  státy, včetně: (i) výzkumu měření socioekonomického postavení člověka v průběhu jeho života, a vztahu tohoto postaveni ke zdravotním a vývojovým výsledkům; ii) výzkumu stárnutí se zaměřením na statistické metody pro zkoumání dlouhodobých změn kognitivních a fyzických funkcí, iii) zkoumání úlohy zdravotního chování při vysvětlování sociálních rozdílů ve zdraví a iv) hodnocení vlivu sociálních, behaviorálních a biologických rizikových faktorů na rozdíly ve zdraví ve východní a západní Evropě

Hynek Pikhart je profesorem epidemiologie a lékařské statistiky na University College London. Titul MSc. získal na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993. V roce 1995 získal magisterský titul v lékařské statistice na London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London. V roce 2000 ukončil doktorát v oboru epidemiologie na Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví na UCL a na této katedře pracuje od roku 1999.

Výzkumné aktivity prof. Pikharta se v posledních letech soustředily na následující projekty: INEQCITIES, HAPIEE, DRIVERS, EURO-HEALTHY a konsorcium CHANCES. Je součastí společného týmu Masarykovy univerzity a UCL, který získal projekty Teaming and Twinning financované z programu Horizon 2020 s cílem vytvořit centrum výzkumu životního prostředí a zdraví v Brně, přičemž UCL v těchto projektech vystupuje jako vedoucím zahraniční partner.

Od roku 2009 byl autorem nebo spoluautorem 120 vědeckých prací a dalších publikací, má více než 7600 citací a h-index 36. V minulosti vedl celkem 15 doktorandů, kteří úspěšně dokončili svá studia a v současné době vede několik dalších.

Byl zapojen do řady různých konsorcií vytvořených pro účely spolupráce, jako je například spolupráce s NCD Risk Factors Collaboration nebo několik Mendelovských randomizačních konsorcií, což vedlo k řadě vysoce hodnotných článků v časopisech jako The Lancet, BMJ nebo eLife. V několika posledních měsících byl pozván, aby se stal členem pracovní skupiny WHO / ILO s cílem odhadnout zátěž způsobenou nemocemi a zraněními z povolání. Tato spolupráce a konsorcia mu umožnila navázat silné vazby s výzkumnými týmy a institucemi v Evropě i mimo ni. Tato propojení umožní začlenění kohortových studií založených na Masarykově univerzitě do řady mezinárodních partnerství v oblasti epidemiologie a veřejného zdraví.

Bez popisku

Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc.

Environmentální epidemiologie

telefon: 549 49 4648
e‑mail:

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info