Prof. Jakub Hofman
Půdní environmentální chemie a toxikologie

Jakub Hofman je profesorem výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě a je vedoucím výzkumné skupiny Půdní environmentální chemie a ekotoxikologie. Mezi jeho výzkumná témata patří: chování, osud a biodostupnost kontaminantů v půdě, jejich vliv na půdní organismy, monitoring a hodnocení půd, současné pesticidy v prostředí (výskyt, osud a efekty), půdní mikrobiologie a biologická kvalita, ochrana půdy, její degradace a kontaminace, biozpracování odpadů a jejich hodnocení.

Jakub Hofman byl či je řešitelem 9 národních výzkumných grantů (GAČR, TAČR, MŠMT) a členem týmu v dalších 21 národních projektech. Mezinárodní zkušenosti zahrnují zapojení do přípravy několika projektů EU COST a H2020, dlouhodobé členství v mezinárodní společnosti SETAC (Society for Toxicology and Environmental Chemistry), funkce reprezentanta ČR v Programovém panelu Společenské výzvy 5 pro EU H2020 v letech 2017-2018, členství v registrační komisi pro Certified Risk Assessor Programme společnosti SETAC, funkce prezidenta pro Central and East Europe Branch společnosti SETAC v letech 2011-2013.

Prof. Hofman publikoval (data z července 2019): 57 ISI WoS článků, které získaly přes 700 citací (h-index 18), přes 200 konferenčních vystoupení včetně 30 zvaných přednášek, 2 kapitoly v knihách, 58 odborných zpráv a 7 certifikovaných metodik.

Je garantem bakalářského studijního programu životní prostředí a zdraví. Vyučuje Ekotoxikologii, Účinky stresorů v ekosystémech, Diplomový a bakalářský seminář, Stáž v environmentální praxi. V minulosti vyučoval také Půdní ekotoxikologii, Mikrobiální ekotoxikologii, Ekotoxikologické biotesty, Moderní metody ekotoxikologie, Terénní cvičení apod.

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info