Prof. Luděk Bláha
Mechanistická environmentální toxikologie

Luděk Bláha je profesor Environmentální toxikologie na PřF MU. Má rozsáhlé zkušenosti z výzkumu ekotoxikologie, mechanistické toxikologie a biomarkerů účinků. Jeho výzkum je zaměřen na nové skupiny antropogenních toxikantů a na přírodní toxiny produkované ve vodních květech sinic – cyanobakterií.

Luděk Bláha koordinoval 14 výzkumných grantů, dva rámcové infrastrukturní projekty (INCHEMBIOL a RECETOX-Networking), a byl spoluřešitelem v dalších 8 kolaborativních projektech. Mezinárodní zkušenosti zahrnují vedení (vice-chair) EU COST akce ES1105 CYANOCOST a zapojení do řady projektů podporovaných např. NATO, NIH nebo programy EU (např. FP6 ECODIS, FP7 EUROECOTOX a AQUAREHAB, H2020 HBM4EU a OBESOGENS). Je členem expertní skupiny Environmental Risk Assessment Working Party při Evropské lékové agentuře (EMA), certifikačního panelu společnosti SETAC (Certified Risk Assessor Programme) a redakčních rad mezinárodních časopisů (Environmental Sciences Europe, Chemosphere).

Prof. Bláha publikoval vice než 130 ISI WoS článků, které získaly přes 3400 citací (h-index 31), 15 kapitol v knihách a prezentoval přes 100 konferenčních vystoupení včetně 15 zvaných přednášek.

Přednáší kurzy Ekotoxikologie, Správné laboratorní praxe a Biomarkers and toxicity mechanisms (v angličtině). Je garantem a předsedou Oborové Rady doktorského programu Environmental Health Sciences v centru RECETOX.

Bez popisku

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Mechanistická environmentální toxikologie

telefon: 549 49 3194
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Bezpečnost a kvalita léčiv
Obor: Ekotoxikologie
Obor: Environmental chemistry and toxicology
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info