Prof. Martin Scheringer
Farmakokinetické modelování

Martin Scheringer je profesorem environmentální chemie na Masarykově univerzitě. Pracuje ve výzkumném programu Environmentální chemie a modelování v RECETOXu. Vystudoval chemii na univerzitě Johannese Gutenberga (Německo) a obdržel doktorát a habilitaci na Švýcarském federálním technologickém institutu (ETH Zurich) ve Švýcarsku. Přes 25 let působí v oblasti hodnocení environmentálních a lidských expozic, environmentální perzistence, dálkového transportu organických látek a hodnocení chemických rizik. Vyvinul sadu modelů popisujících chování látek v životním prostředí (environmental fate) a humánních farmakokinetických modelů.

Od roku 2015 působí jako spolupracující editor časopisu Environmental Science & Technology, vydávaného American Chemical Society. Kromě vědeckého výzkumu pracoval na tzv. rozhraní vědy a politiky, kde poskytoval své odborné znalosti a zkušenosti Výboru pro přezkum POPs Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Martin Scheringer realizoval mnoho projektů v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a také OECD, je hlavním autorem kapitoly o chemických látkách a odpadech globálního environmentálního výhledu UNEP, GEO-5 a je zakládajícím členem a současným předsedou Mezinárodního panelu pro chemické znečištění (IPCP). Je členem Americké chemické společnosti, Německé chemické společnosti a Společnosti environmentální toxikologie a chemie.

Publikoval více než 250 publikací uvedených ve WoS s 8200 citacemi a h-indexem 49. V současné době se podílí na realizaci nových studijních programů ve všech úrovních vysokoškolského vzdělání v oblasti environmentálních zdravotních věd.

Bez popisku

prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat.

Farmakokinetické modelování

telefon: 549 49 6698
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info