Bakalářské studium

Od jara 2019 se uchazeči o studium na RECETOXu mohou hlásit do nových interdisciplinárně zaměřených bakalářských studijních programů:

Životní prostředí a zdraví

Studijní program je zaměřen na životní prostředí, jeho znečištění a související vliv na zdraví a život člověka a na kvalitu ekosystémů.

Matematická biologie a biomedicína

Studijní program se zabývá aplikací matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně. 

Další důležité informace