1. Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Přírodovědecká fakulta MU připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.
  2. Nabízíme 20 bakalářských a 32 magisterských studijních programů v oblasti biologie, fyziky, geografie, geologie, chemie nebo matematiky.
  3. Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení. Protože víme, že u přijímaček máme jen omezené možnosti poznat schopnosti studentů, nejsou přijímačky k nám příliš obtížné. Na našem webu si přijímací testy můžete vyzkoušet a také zde najdete výsledky přijímacího řízení z loňska.
  4. Možnost výběru přijímací zkoušky z TSP nebo odborného testu u některých programů.
  5. Studium v nejmodernějším akademickém areálu ve střední Evropě. Studentům nabízíme perfektně vybavené učebny, laboratoře a knihovny. Naši fakultu si můžete projít v 3D prohlídce Google View i na našem Facebooku.
  6. Přímý kontakt s výzkumem a profesní praxí v průběhu studia. Studenti mají mnoho příležitostí, jak se zapojit do výzkumných a vývojových projektů našich mezinárodně uznávaných týmů.
  7. Diplomové a bakalářské práce lze psát ve spolupráci s průmyslovými podniky a firmami.
  8. Podporujeme studenty ze Slovenska. Studentům ze Slovenska nabízíme termín pro TSP v Bratislavě a dalších slovenských městech, možnost psát závěrečné práce ve většině programů slovensky a také nabídku ubytování na kolejích.
  9. Vypisujeme stipendijní programy prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, výzkumné a reprezentační činnosti. Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc vědců nebo Dětská univerzita.
  10. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce i ve výzkumné sféře je vynikající. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info