20 let Letních škol RECETOX (2005-2024)

Letní škola RECETOX, organizovaná Centrem RECETOX a Výzkumnou infrastrukturou RECETOX při Masarykově univerzitě v Brně, Česká republika, slaví své 20. výročí. Tyto každoroční letní školy se staly neodmyslitelnou součástí akademického kalendáře Centra a nabízí skvělou příležitost pro studenty, výzkumníky a odborníky z celého světa.

1. 7. 2024 Petra Růžičková

Bez popisku

První Letní škola se uskutečnila v roce 2005 s cílem poskytovat vzdělávání a školení v oblasti environmentální chemie a ekotoxikologie perzistentních toxických látek a byla určena studentům a zaměstnancům centra. U jejího zrodu stál profesor Ivan Holoubek a nynější ředitelka Centra Jana Klánová. Od té doby byla škola pořádaná nepřetržitě každý rok až do současnosti. Od roku 2006 se k její organizaci postupně přidávali lidé, z nichž někteří její hladký průběh zajišťují dodnes.

V prvních letech byly hlavními tématy základy environmentální chemie, detekce a analýza toxických látek a jejich dopad na ekosystémy. Později se letní školy neustále rozvíjely a přizpůsobovaly aktuálním potřebám vědecké komunity. Zaměření kurzů se rozšířilo od základních témat týkajících se chemických látek v životním prostředí až po komplexní problematiku životního prostředí a jeho dopadu na lidské zdraví. Program se neustále vyvíjel a zahrnoval nové metody a přístupy v oblasti environmentálního výzkumu. Účastníci měli možnost seznámit se také s pokročilými analytickými technikami, biomonitoringem a hodnocením rizik. Praktické workshopy a laboratorní cvičení se staly nedílnou součástí programu, což umožnilo účastníkům získat cenné praktické zkušenosti.

Pandemie COVID-19 přinesla nové výzvy, kterým musela Letní škola RECETOX čelit. V roce 2020 a 2021 byla akce přizpůsobena online formátu, což umožnilo pokračovat ve vzdělávání a spolupráci navzdory globálním omezením. Po ústupu pandemie se Letní škola vrátila k prezenční formě, přičemž zachovala některé úspěšné online prvky z předchozích let.

Každý rok přinášejí Letní školy aktuální témata a nejnovější vědecké poznatky z oblasti environmentálních věd, které jsou prezentovány předními odborníky. Účastníci mají možnost nejen získat nejnovější informace, ale také se zapojit do diskusí, praktických cvičení, laboratorní práce a hands-on workshopů, které podporují interaktivní a aplikovaný přístup k učení. Tento model vzdělávání pomáhá účastníkům rozvíjet kritické myšlení a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro řešení reálných problémů v oblasti životního prostředí, chemické expozice a vlivu na lidské zdraví.

Během uplynulých dvaceti let přilákaly Letní školy více jak 1200 účastníků z 98 zemí světa a 5 kontinentů. Mezinárodní charakter těchto škol poskytuje jedinečnou platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi odborníky z různých zemí.

Každoroční letní školy RECETOX hostily a přivedly do Brna mnoho významných vědců a odborníků, kteří přispěli k obohacení programu svými přednáškami. Mezi významné lektory patřili přední odborníci z univerzit, stejně tak i vedoucí představitelé národních a mezinárodních organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví (MŽP ČR, Program OSN pro životní prostředí UNEP, WHO). Celkově se zapojilo do programů kromě přednášejících z Centra 83 externích lektorů z 31 zemí.

Letní škola RECETOX se během dvou dekád stala klíčovou vzdělávací platformou v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na zdraví. Přispěla k rozvoji znalostí a dovedností studentů a odborníků, kteří nyní působí po celém světě. Letní škola také hrála významnou roli ve vytváření a posilování mezinárodní vědecké komunity. Současně se řada účastníků letních škol do Centra později opakovaně vrací, ať už jako studenti, postdoci, zaměstnanci nebo uživatelé výzkumné infrastruktury.

S výhledem do budoucna plánuje RECETOX pokračovat v tradici pořádání letních škol a dále rozšiřovat nabídku témat. Ze setkání si však absolventi neodnáší pouze nové informace, znalosti a zkušenosti. Jak se opakovaně ukazuje, velmi důležitý je také rozměr mezilidských vztahů a nálady, která v průběhu panuje. Kolem organizace letních škol se roky pohybuje skupina lidí, kteří ji dělají srdcem, což je znát. Z dotazníku spokojenosti vyplývá, že se na RECETOXu během letní školy lidé cítí vítáni a užívají si příjemnou atmosféru. V čele organizátorského týmu stojí téměř od samého začátku Petra Růžičková, která se k jejímu pořádání dostala jakožto manažerka Národního centra pro toxické látky a později jako manažerka Výzkumné infrastruktury RECETOX. Zbytek organizátorské skupiny je proměnlivý a závislý na tématu, či projektu, kterému se daný ročník věnuje.

Letní škola je akce RECETOXu s nejdelší historií. Vznikla kolem ní spousta vzpomínek a je silně ukotvená v komunitě. Díky tomu na ni všichni slyší, málokdo s ní totiž nepřišel do kontaktu, je to takový RECETOX team building, Úspěšné pořádání mezinárodních akcí, jako je letní škola, přináší pozitivní mediální odezvu a zvyšuje povědomí o centru RECETOX v odborné komunitě. Celkově letní škola přináší centru mnoho příležitostí pro růst a posílení mezinárodní spolupráce, což je klíčové pro jeho dlouhodobý úspěch a udržitelnost.” shrnuje význam Letní školy Petra Růžičková.

Pro více informací o Letní škole RECETOX a možnostech účasti kontaktujte organizátory na petra.ruzickova@recetox@muni.cz.

2005
2006
2006
2006
2007

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info