Alarmující objev: Pesticidy nalezené v arktické atmosféře vyvolávají obavy z jejich přenosu na velké vzdálenosti a také z jejich pomalého rozkladu

Nová mezinárodní studie provedená více než třiceti institucemi v sedmnácti evropských zemích, včetně centra RECETOX na Masarykově univerzitě, odhalila překvapivý jev. Tím je dálkový přenos dvaadvaceti pesticidů v atmosféře, z toho sedmi již dříve zakázaných. Nález těchto pesticidů v Arktidě a ve volné troposféře nad evropským kontinentem ukazuje na jejich schopnost cestovat vzduchem na obrovské vzdálenosti a na jejich neočekávaně pomalý rozklad v životním prostředí.

8. 2. 2024

Bez popisku

Tisková zpráva

Alarmující objev: Pesticidy nalezené v arktické atmosféře vyvolávají obavy z jejich přenosu na velké vzdálenosti a také z jejich pomalého rozkladu

Nová mezinárodní studie provedená více než třiceti institucemi v sedmnácti evropských zemích, včetně centra RECETOX na Masarykově univerzitě, odhalila překvapivý jev. Tím je dálkový přenos dvaadvaceti pesticidů v atmosféře, z toho sedmi již dříve zakázaných. Nález těchto pesticidů v Arktidě a ve volné troposféře nad evropským kontinentem ukazuje na jejich schopnost cestovat vzduchem na obrovské vzdálenosti a na jejich neočekávaně pomalý rozklad v životním prostředí.

Studie publikovaná v časopise Environmental Science & Technology se zaměřila na sledování 76 pesticidů. U dvaadvaceti z nich byla pozorována schopnost dálkového přenosu atmosférou. Velmi překvapivým zjištěním byl pro vědce nález pesticidů právě v arktických lokalitách, kde jich nalezli 19, z toho 15 poprvé.

Dr. Sabine Eckhardtová z Norského institutu pro výzkum ovzduší (NILU) upozorňuje na zásadní význam těchto zjištění: „Pozorování pesticidů v polárních lokalitách jasně ukazují na jejich schopnost dálkového přenosu a jejich dlouhodobé přítomnosti v atmosféře. Při pohledu na historii jednotlivých vzorků ovzduší jsme zjistili, že ve většině případů nedošlo k jejich kontaktu se zemědělskými oblastmi po mnoho dní." To znamená, že se zkoumané látky mohou v ovzduší vyskytovat a cestovat atmosférou po dlouhou dobu.

První autor studie, Ludovic Mayer z výzkumného centra RECETOX, vysvětluje inovativní přístup: „Použili jsme nový přístup synchronizovaného terénního měření kontinentálního rozsahu na 29 různých místech v průběhu sezóny aplikace pesticidů. Chemickou analýzu i validaci jsme provedli centrálně.“

Zástupkyně Německé agentury pro životní prostředí (UBA) Dr. Caren Rauertová zdůrazňuje, že pro regulatorní účely je nutné přehodnotit modelování poločasů rozpadu látek v atmosféře pro hodnocení potenciálu přenosu látek na velké vzdálenosti. Důvodem je to, že v této studii byla nalezena řada látek, u nichž se schopnost dálkového přenosu nepředpokládala.

Tento výzkum přinesl zásadní poznatky o regionálním rozptylu pesticidů v atmosféře, které představují výzvu pro regulační orgány a agrochemický průmysl. Studie vyzývá ke komplexnímu přezkoumání současných postupů a ke zvážení zavedení přísnějších kritérií pro schvalování a používání pesticidů v zemědělství.

Pro více informací, prosím kontaktujte: prof. Dr. Gerhard Lammel (gerhard.lammel@recetox.muni.cz)

The research was supported by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (857560); the Czech Ministry of Education, Youth and Sports through RECETOX Research Infrastructure (LM2023069), ACTRIS-CZ RI (LM2023030) and CETOCOEN EXCELLENCE (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632); the Brno City Municipality and the South Moravian Centre for International Mobility (JCMM); the Czech Science Foundation (20-07117S); the Estonian Research Council (PRG714, PRG1674); the General Secretariat of Research and Innovation of the Greek Ministry of Development and Investments, Public Investment Program, through the National Νetwork on Climate Change and its Impacts; the Norwegian Fram Center (CLEAN-FRAM) and COPE (NFR #28114); the Swedish Research Council (ACTRIS-SE RI 2021-00177); the National Facilities of the ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) and EMEP (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe) network of platforms; the European Regional Development Fund in Spain related to LifeWatch ERIC (INDALO, LIFEWATCH-2019-04-AMA-01); the Swedish Environmental Protection Agency, Lund University, and the Swedish Research Council through ICOS Sweden, the H2020 RIs ACTRIS 262254 and ACTRIS-2 654109; EPA Ireland through the Atmosphere Chemistry and Climate Change (AC3) network, technical support from the UMS 831 Pic du Midi observatory team and the Pyrenean Platform for Atmospheric Observations (P2OA), funded by CNRS-INSU; the Estonian Environmental Observatory (KKOBS 2014-2020.4.01.20-0281), the Estonian Environmental Agency and ACTRIS IMP (871115) and to the Natural Environmental Research Council’s Atmospheric Measurement and Observation Facility (AMOF, AMF_20022020084418).

Link to published article: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.3c08488

Article citation: Mayer L., Degrendele C., Šenk P., Přibylová P., Kukučka P., Melymuk L.E., Durand A., Ravier S., Alastuey A., Baker A.R., Baltensperger U., Baumann-Stanzer K., Biermann T., Bohlin-Nizzetto P., Ceburnis C., Conil S., Couret C., Degórska A., Diapouli E., Dubois R., Eckhardt S., Eleftheriadis K., Forster G., Freier K., Gheusi F., Gini M.I., Hellén H., Henne S., Herrmann H., Holubová Šmejkalová A., Hõrrak U., Hüglin C., Junninen H., Kristensson A., Langrene L., Levula J., Lothon M., Ludewig E., Lyngra R., Makkonen U., Matejovi10.1021/acs.estčová J., Mihalopoulos N., Mináriková V., Moche W., Noe S.M., Perez N., Petäjä T., Pont V., Poulain L., Quivet E., Ratz G., Rehm G., Reimann S., Simmons I., Sonke J.E., Sorribas M., Spoor R., Swart D.P.J., Vasilatou V., Wortham H., Yela M., Zarmpas P., Zellweger C., Tørseth K., Laj P., Klánová J., Lammel G.: “Widespread distribution of pesticides in the European atmosphere questions their degradability in air”, Environ. Sci. Technol. 58 (2024) doi: 10.1021/acs.est.3c08488

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info