Ceny rektora Masarykovy univerzity

U příležitosti akademického svátku Dies academicus udělila Masarykova univerzita řadu ocenění. Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů získal Dr. Martin Toul a Cenu rektora za vynikající disertační práci si odnesla Dr. Barbara Kubíčková.

24. 5. 2023 Jitka Vaňáčková

Foto: Martin Indruch

RNDr. Martin Toul, Ph.D.

Dr. Martin Toul získal Cenu rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů.

Martin se ve své disertační práci podílel na výzkumu v oblasti proteinového inženýrství a pokročilé enzymové kinetiky, kterou se celosvětově zabývá jen malý počet výzkumných skupin. Jeho cílem bylo odhalit molekulární mechanismy fungování vybraných enzymů s cílem optimalizovat je pro praktické využití. Výzkum se zaměřoval na tři skupiny enzymů: luciferázy, aktivátory plasminogenu a halogenalkandehalogenázy. Luciferázy, jsou enzymy, které produkují bioluminiscenční záření. Aktivátory plasminogenu se používají jako trombolytika, tedy léčiva rozpouštějící krevní sraženiny. Halogenalkandehalogenázy mají využití v detekci a dekontaminacitoxických látek v prostředí.

Dr. Martin Toul identifikoval omezení ve funkci staphylokinasy a ukázal, že jejich odstranění může zvýšit účinnost rozpouštění krevních sraženin až deset tisíckrát.

 

 

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU: Martin Toul. Foto: Martin Indruch

Ceny rektora si nesmírně vážím. Takové ocenění studijních výsledků musí potěšit snad každého. Jde taktéž o významné potvrzení toho, že člověk dělá něco, co má význam a dostatečnou kvalitu.Toto ocenění mě významně motivuje k další vědecké práci a výzkumu."

Barbara Kubíčková, M.Sc., Ph.D.

Dr. Barbara Kubíčková obdržela Cenu rektora MU za vynikající disertační práci

Barbara Kubíčková byla vynikající studentka, která pracovala jako začínající výzkumník v rámci prestižního mezinárodního projektu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) na vzdělávání špičkových studentů NaToxAq (Natural Toxins and Drinking Water Quality) podpořeném rámcovým programem EU H2020. Barbařin výzkum byl zaměřen na studium potenciálních škodlivých účinků bioaktivních látek produkovaných sinicemi a s tím souvisejícími riziky pro lidské zdraví. Zaměřovala se na metabolity produkované sinicemi a získala velmi důležité informace související s jejich vlivem na dýchací soustavu, zažívací soustavu, hormonální regulaci, raný vývoj nervové soustavy a také ohledně možných rizik spojených s expozicí těmto látkám.

Výzkum Dr. Barbary Kubíčkové přinesl mnoho důležitých poznatků, zejména co se týče rizika vdechování cyanotoxinů.

Cena rektora MU za vynikající disertační práci. Foto: soukromý archiv Barbary Kubíčkové

"Je mi velkou ctí, že jsem obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity. Jsem velmi zapálená do své práce, svého oboru a vědy všeobecně. Vždy se snažím naplnit hlavně svoje vlastní očekávání a to jak nejlépe dokážu. Cena rektora mi potvrzuje, že se vyplatí vynakládat mou energii tímto směrem a dává mi naději, že má smysl v tom pokračovat. Mnohokrát děkuji za nominaci a udělení ceny."

Gratulujeme k těmto oceněním a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info