Environmentální databáze RECETOX má celosvětové využití

Co mají společného databáze RECETOX s dálkovým pozorováním Země? V článku se dozvíte, kde všude se data z našich databází využívají. 

1. 12. 2020 Kateřina Šebková, Lukáš Pokorný

Bez popisku

Víte, co mají společného databáze RECETOX s dálkovým pozorováním Země? I když to nemusí být zřejmé z názvu, který nejvíc evokuje družice prolétávající nad našimi hlavami, pozorování Země se neomezuje pouze na vesmír. Vedle zmiňovaných družic, které všichni známe z téměř každodenního používání našich GPS navigací, získáváme v RECETOX data o nejrůznějších aspektech prostředí kolem nás také ze senzorů/vzorkovačů umístěných na povrchu naší planety.

V RECETOX nejenže zajišťujeme národní data o toxických látkách v prostředí, zejména o perzistentních organických polutantech a rtuti, ale rozšířili jsme naše úložiště dat také globálně. Dlouhodobé úsilí RECETOX o ochranu zdraví a životního prostředí vedlo mimo jiné v roce 2009 také k navázání spolupráce se Skupinou pro pozorování Země (angl. Group on Earth Observation – GEO), která dlouhodobě usiluje o propojování dat prostřednictvím vytvoření “rozcestníku”, systému systémů dálkového pozorování Země (angl. Global Earth Observation System of Systems - GEOSS). Ten je důležitý především kvůli sjednocování a propojování informací tak, aby nebylo nutné procházet desítky zdrojů a bylo možné mít všechna relevantní a důvěryhodná data k dispozici na jednom místě. Druhým přínosem GEOSS je i rozšíření využití dat a v mezioborové spolupráci v prioritních oblastech  působnosti - (zvládání přírodních a člověkem způsobených katastrof, ochrana zdraví/snižování zdravotních rizik způsobených prostředím, energetika, pochopení dopadů klimatických změn, vodní zdroje, počasí, řízení ekosystémů, udržitelné zemědělství a ochrana biologické rozmanitosti).

RECETOX je klíčovým partnerem GEO, společně se sekretariátem Stockholmské úmluvy o POPs, v prioritní oblasti “zdraví”. V rámci této spolupráce proto vyvíjíme nástroje celosvětového sběru, datové analýzy a vizualizace hladin a trendů POPs, a to v rámci vedení iniciativy GOS4POPs zahrnuté v pracovním plánu GEO. Provádíme nejen pravidelný sběr, následnou analýzu, interpretaci a vizualizaci těchto dat, ale zpřístupňujeme je také veřejnosti a napojujeme na GEOSS. Konsolidované regionální/kontinentální zprávy a globální zpráva vznikají jednou za 6 let. Regionální zprávy budou k dispozici na jaře 2021, globální zpráva bude dokončena v prosinci 2021. Jakmile nejvyšší rozhodovací orgán Stockholmské úmluvy schválí jednotlivé kontinentální zprávy, budou data dostupná v datovém úložišti GMP DWH k volnému využití vědcům, tvůrcům politik, ale i široké veřejnosti. Nyní je přístup na portál  vizualizací umožněn jen expertním týmům, které zprávy za jednotlivé kontinenty připravují. Uživatelskou základnu po zpřístupnění rozšiřujeme rovněž napojením globální databáze o POPs  vytvořené v RECETOX (www.pops-gmp.org)na GEOSS v oblasti ochrany zdraví.

Velkým úspěchem naší databáze je zajištění globální dostupnosti dat o výskytu POPs z různých zdrojů, monitorovacích programů i výzkumných projektů tak, že jsou data standardizovaná, porovnatelná a validovaná. Nejde jen o úroveň koncentrace látky a její změnu v čase, ale o celou řadu doplňujících informací, které jsou nezbytné pro porozumění chování toxických látek v prostředí a následně vedou k  lepším opatřením chránícím naše zdraví a životní prostředí na národní úrovni, v Evropě i celosvětově. Kromě toho jsou v databázi GMP DWH na jednom místě kompletní data o POPs v člověku za téměř třicet let studií po celém světě a využívají je jednotlivé státy i mezinárodní organizace - Světová zdravotnická organizace (WHO), Program OSN pro životní prostředí (UNEP) i Organizace pro zemědělství a výživu (FAO).  A využití napomáhá také uživatelsky přívětivý datový portál s mapami, grafy i tabulkovými výstupy. 

Tím výčet úsilí RECETOX v oblasti dálkového pozorování Země nekončí. RECETOX implementuje jeden z největších evropských projektů, projekt e-shape, zaměřený na zvýšení využívání dat z pozorování Země prostřednictvím nových služeb, portálů, modelů i aplikací. V rámci e-shape existuje také iniciativa Maturity Cards. Ta zprostředkuje veřejnosti obrázek o úrovni kapacit a zkušeností zapojených států. RECETOX za ČR koordinuje vytvoření této karty národních kapacit a úzce při tom spolupracuje s Národním sekretariátem GEO/Copernicus, koordinačním orgánem GEO aktivit v ČR.

 Kateřina Šebková, koordinátorka projektu e-shape v RECETOX, k tomu dodává: „Projekt e-shape je zaměřený nejen na rozšiřování využití dat a služeb i mezioborově, ale také vytváří tzv. Euro-GEO. EU se řadí ke světové špičce v oblasti dálkového pozorování Země a na své programy (např. Copernicus) vynakládá stovky milióeur a poskytuje praktická řešení pro uživatele na místní (městské), národní i kontinentální úrovni. Je proto potřeba aktivity EU v rámci GEO více propagovat. Jsme rádi, že jako RECETOX do GEO dlouhodobě přispíváme a vidíme mezioborový přesah a využití. Vedle budování globální environmentální databáze GMP DWH za oblast zdraví využijeme informace z družic a data o změně klimatu i počasí při výzkumu městského expozomu v rámci Evropského projektu URBAN-X. Právě v této oblasti spatřujeme i další příležitosti k rozvoji spolupráce a nových aplikací.

GEO je je mezinárodní iniciativa, do které je zapojeno přes 100 států a více než 100 mezivládních, mezinárodních a regionálních organizací. Jejím hlavním cílem je koordinace aktivit dálkového pozorování Země a vytváření rozcestníku za účelem integrace pozorovacích systémů a zajištění sdílení dat. ČR je členem od roku 2009 a RECETOX se stane přidruženým členem do konce letošního roku. 

Projekt e-shape byl podpořen z výzkumného programu EU Horizon 2020 projektem č. 820852.

Zdroj: vizualizace GMP DWH (dmc.pops-gmp.org, restricted access/authorized persons only)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info