Globální rámec přijatý v Bonnu pomůže snížit škody způsobené chemickými látkami

RECETOX velmi vítá, že na Mezinárodní konferenci k nakládání s chemickými látkami (ICCM5) schválili zástupci vlád, soukromých firem, akademického i neziskového sektoru a zástupců mladých nový Globální rámec pro chemické látky. Základní vizí tohoto rámce je „planeta bez škod způsobených chemickými látkami a odpady pro bezpečnou, zdravou a udržitelnou budoucnost." Obsahuje 28 cílů a také časový rámec pro jejich dosažení. Jednání v Bonnu probíhala od 25. do 29. září.

3. 10. 2023

Photo by IISD/ENB | Mike Muzurakis

Chemické látky, včetně těch s nebezpečnými vlastnostmi pro zdraví a životní prostředí, se používají při výrobních procesech, jsou součástí řady přípravků, výrobků, stávají se součástí odpadů. Cílem rámce je proto, aby se celosvětově zamezilo jejich negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví lidí, např. tím, že se budou hledat a zavádět bezpečnější alternativy, omezí se jejich použití na nezbytné případy, budou se používat bezpečným způsobem, zavede se základní legislativa a kontrola. Nový rámec tak nastavuje cíle a priority, určuje postupy pro identifikaci problémů a jejich řešení a rozvojovým zemím otevírá cestu k jejich financování.

Jak řekl vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí David Surý, který vedl delegaci a Českou republiku zastupoval v rámci segmentu na vysoké úrovni, „příprava rámce probíhala téměř osm let a při jeho vyjednávání se střetávaly rozdílné zájmy a priority. Přijetí rámce je velkým úspěchem, který korunoval často obtížná vyjednávání. Poslední den se tato jednání protáhla přes celou noc a dohoda na rámci byla nakonec dosažena až v sobotu v devět hodin ráno. Jsem rád za tento úspěch i proto, že Česká republika během svého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině 2022 výrazně přispěla k tomu, že se podařilo proces vyjednávání po pandemii covid-19 znovu restartovat.“

Přijetím deklarace na vysoké úrovni, tzv. Bonnské deklarace, se Česká republika připojila ke snaze řešit problém znečištění globálně. Přestože Česká republika a Evropská unie jsou v oblasti snižování znečištění relativně před mnoha zeměmi, tento rámec výrazně pomůže v celosvětovém měřítku, neboť znečištění životního prostředí samo o sobě nezná hranic, a navíc rámec přispěje i k efektivnějšímu řešení dalších dvou environmentálních krizí změny klimatu a ztráty biodiverzity.

Převzato z MŽP: tisková zpráva MŽP


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info