Globální výzvy v oblasti životního prostředí a zdraví

Ve Hvězdárně a planetáriu Brno se odpoledne 25. dubna 2022 diskutovalo o globálních výzvách ovlivňujících životní prostředí a lidské zdraví. Na panelové diskuzi, kterou pořádal RECETOX ve spolupráci s Učenou společností ČR a Hvězdárnou a planetáriem Brno, vystoupili tři zahraniční experti zabývající se touto problematikou. Po odborné rozpravě následoval 3D film "Vesmírný cirkus" a neformální setkání s přednášejícími.

29. 4. 2022 Marie Hošťálková

Bez popisku

V pondělí se v brněnské Hvězdárně sešli tři zahraniční odborníci na problematiku životního prostředí a jeho vlivu na lidského zdraví. Akci uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Šárka Pospíšilová, ředitelka RECETOXu Jana Klánová a předseda Učené společnosti Pavel Jungwirth. Celým odpolednem diváky provedla moderátorka České televize Kateřina Poláková.

Na panelové diskuzi vystoupil jako první z expertů profesor Bryan Brooks z texaské Baylor University, který se enviromentální problematikou zabývá již více než třicet let. Se svým výzkumným týmem se věnuje zejména kvalitě vody a její udržitelností. Ve své prezentaci zdůraznil nutnost udržitelného přístupu ve vztahu k životnímu prostředí jako celku. Ačkoliv se současný stav přírody může jevit jako obstojný, lidstvo balancuje na tenké hranici a ochrana životního prostředí je nutností. Svou část diskuze uzavřel apelem: "Neberme nikdo z nás stav životního prostředí na lehkou váhu, protože nás přímo ovlivňuje."

Druhým prezentujícím byl profesor Gerhard Lammel působící na RECETOXu a Max Planck Institute for Chemistry v německém Mohuči. Jako vědec se věnuje chemodynamice znečištění životního prostředí, s důrazem na organické polutanty ve vzduchu. Ve svém výstupu se zaměřil na souvislosti mezi stavem vzduchu, vody a půdy. Lammel zmínil rok 1987 jako zlomový, protože v platnost vstoupil Montrealský protokol o ochraně ozónové vrstvy. Díky této listině o vyloučení výroby a spotřeby chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu má planeta šanci na "uzdravení se". Dle Lammela je zásadní spolupráce na mezinárodním poli, která umožňuje společnosti jako celku bojovat za lepší planetu, a tedy i zdraví nás všech.

Třetím vědcem, který panelovou diskuzi uzavíral, byl profesor biochemie Robert Barouki z Université Paris Descartes. Barouki zdůraznil: "Ačkoliv věda přináší nová vědecká poznání, je nutné ji srozumitelně komunikovat." Je-li výzkum prezentován jasně, je daleko větší šance, že mu porozumí politické autority zodpovědné za legislativní změny, např. omezení chemických látek majících vliv na lidské zdraví. Dále dodal: "I když víme o světě hodně, stále nevíme dost. Spolupráce na poli vědy a politiky je naprosto klíčovou pro další pokrok." Zároveň však doplnil, že není-li věda srozumitelně interpretována, její implementace do každodenního života je komplikovaná a snad až nemožná.

Všichni tři experti se shodli, že věda může pomoci při řešení aktuálních společenských výzev, např. pandemie covid-19. A následně shodně dodali, že nám dění v posledních letech jasně ukázalo, jak je pro lidstvo komplikované čelit velkým změnám. Nejistotu je nicméně možné řešit vědeckým poznáním. Srozumitelná a jasná komunikace vědy může být cestou pro eliminaci "fake news", které se na nás valí ze všech stran, a také motivací pro každého z nás, aby začal se změnou u sebe.

Po oficiální části panelové diskuze následovaly dotazy z publika. Do rozpravy se se svými poznatky a zkušenostmi zapojil také astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar, členové Učené společnosti České republiky, nebo studenti Masarykovy univerzity. Na závěr odpoledne mohli diváci shlédnout 3D film "Vesmírný cirkus". Po programu bylo připraveno drobné občerstvení a každý z přítomných se mohl osobně setkat s přednášejícími a zeptat se jich na otázky, které během panelové diskuze nezazněly.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info