Jana Klánova a Ivan Holoubek získali Zlatou medaili

Jana Klanová a Ivan Holoubek získali pamětní medaili od děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

23. 11. 2021 Marie Hošťálková

V pátek 19. listopadu 2021 předal děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský pamětní medaile 35 osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, jejich pracovišť či výzkumných ústavů. Slavnostní ceremoniál v Augustiniánském klášteře na Mendlově náměstí byl původně plánován na 19.10.2020 k příležitosti oslav 100 let od začátku výuky na Přírodovědecké fakultě, avšak kvůli pandemickým opatřením byl odložen. Předání ocenění proběhlo v duchu připomínky Dne boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodního dne studenstva.

Zlatou medaili si mezi všemi vyznamenanými převzali prof. RNDr. Jana Klánova, Ph.D. a prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. za svoji dlouhodobou a cílevědomou činnosti, která přispěla k rozvoj a prestiži Přírodovědecké fakulty.

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. absolvoval obor organická chemie na Přírodovědecké fakultě MU a následně se habilitoval v oboru vědy o životním prostředí na Univerzitě Karlově. Profesorský titul získal na Chemické fakultě VUT Brno. Na katedře ochrany a tvorby životního prostředí (pozdější RECETOX) působí již od její počátku a v letech 1990-2013 stál v jejím čele. Ve své pedagogické činnosti se zajímal o problematiku chemického znečištění prostředí, rizika a jeho dopady a technologie ochrany prostředí. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnoval perzistentním organický polutantům a analýzou ekologických rizik spojených s jejich přítomností v přírodě. Svými vědeckými poznatky Ivan Holoubek významně přispěl ke zlepšení legislativy na toto téma. V rámci své spolupráce s OSN implementoval globální úmluvy chránící zdraví člověka před účinky perzistentních organických látek v 25 zemí světa.

Prof. RNDr. Jana Klánova, Ph.D. vystudovala obor matematika a chemie na Přírodovědecké fakultě MU a svou habilitaci získala v oboru environmentální chemie. V RECETOXu pracuje od roku 2001 a od roku 2013 je ředitelkou centra. Ve své výzkumné práci se věnuje chování chemických látek v prostředí, lidskou expozicí a vztahy mezi životním prostředím a zdravím, také se podílí na vývoji nových metod pro hodnocení chemických rizik. Zabývá se budováním mezinárodní výzkumné infrastruktury a je v čele evropských rámcových projektů i strukturálních a investičních fondů. Také stojí za současným rozvojem brněnských populačních studií CELSPAC. V současné době se věnuje unikátnímu konceptu živá laboratoř neboli Living Lab, v rámci kterého vědci z jihomoravské metropole zkoumají vliv toxických látek na zdraví obyvatel Brna a blízkého okolí. Jana Klánová usiluje o to, aby se výsledky vědecké činnosti dostaly zpět k lidem žijícím v Brně, a tím pozitivně ovlivnily jejich každodenní život.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info