Kick-off meeting projektu URBAN_X

31. 10. 2019


Family foto - účastníci kick-off meetingu

Ve středu 30.10. jsme pořádali kick-off meeting projektu URBAN_X, kterého se účasnili představitelé všech partnetů projektu. Nově jsme v konsoricu přivítali zástupce Utrecht University, kteří se stali součástí konsorcia až v říjnu, kdy bylo jejich připojení schváleno Evropskou komisí. Tým z Utrechtské univerzity, který se projektu účastní, patří mezi excelentní výzkumné týmy v oblasti výzkumu exposomu, účastní se řady mezinárodních projektů, koordinuje jeden z tzv. exposomových projektů, a do konsorcia přináší unikátní multidisciplinární epidemiologickou expertízu s důrazem na využití pokročilých statistických modelů a datových analýz.

Kick-off meeting byl zahájen sérií tří přednášek partnerů projektu:

Martine Vrijheid: Implementation of the (urban) exposome in European birth cohorts
Prof. Martine Vrijheid z IS Global se ve své přednášce "Implementation of the (urban) exposome in European birth cohorts" věnovala zejména novorozeneckým kohortám a expozicím městského prostředí v raném věku. 

Dr. Jelle Vlaanderen: EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Settings
Dr. Jelle Vlaanderen v přednášce "EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Settings" představil výzkumné aktivity týmu z Utrechtské univerzity v oblasti Exposome a urban Exposome a zapojení do evropských výzkumných projektů v této oblasti. 

Prof. Martin Bobák: Urban environment and mental health
Prof. Martin Bobák z University College London se v přednášce "Urban environment on mental health" věnoval zejména sociálním aspektům a vlivům mstékho prostředí na mentální zdraví populace a také harmonizaci dat z jednotlivých evropských kohort.

Další blok kick-off meetingu se již věnoval organizačním záležitostem projektu a přípravě Akčního plánu projektu. Jeho součástí bude plán workshopů, letní školy, mobilit a dlouhodobých stáží na pracovištíc partnerů, které výzkumným pracovníkům RECETOXu pomohou vybudovat novou expertízu, díky které budou umět spoji data z kohortových studií a s daty environmentálními.

 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info