Nová kniha pro studenty chemických i nechemických oborů

Více než dvacet let výuky kurzů zaměřených na hodnocení chemických rizik na ETH v Curychu a další tři roky systematické práce vyústily ve vydání nové učebnice „Chemické produkty a procesy – základy ekologicky orientovaného designu“, kterou vydavatelská společnost Springer vydala v prvním čtvrtletí roku 2021.

11. 5. 2021

V posledních desetiletích dramaticky roste objem i tempo globální chemické výroby. Díky sílící roli sociálních médií a rozvoji tzv. citizen science, což je výzkum prováděný laiky a neprofesionálními vědci, je společný dialog všech zúčastněných stran, vědců, občanů, politiků a výrobců těchto látek, důležitější a náročnější než kdykoli předtím.

Pět autorů, včetně profesora Martina Scheringera, profesora Masarykovy univerzity a lektora na ETH v Curychu, spojilo znalosti z celé řady oblastí chemie – chemického inženýrství, chemie životního prostředí, toxikologie, regulace chemické výroby či chemického managementu v chemickém průmyslu – k vytvoření nové a unikátně koncipované vysokoškolské učebnice. Tato kniha se jako jediná věnuje specifickým výzvám vedoucím k lepší a bezpečnější chemické výrobě pro budoucí evropské a světové trhy.

Kniha poskytuje studentům z různých vědeckých oborů, mezi které patří chemie, chemické inženýrství či vědy o životním prostředí, základní průřez znalostmi, které nezbytně potřebují pro svoji budoucí práci v chemickém průmyslu na jedné straně, nebo v regulaci a managementu chemických látek veřejným sektorem na straně druhé. Expozice široké škále chemikálií je v současnosti rostoucím zdrojem obav i odborných diskusí, a bude nezbytné, aby absolventi vysokých škol, včetně Masarykovy univerzity, kde prof. Scheringer také působí, o těchto obavách věděli a byli vybaveni znalostí metod a nástrojů k jejich řešení. Učebnice byla vyvinuta ve spolupráci s průmyslovými partnery a jako taková obsahuje také reálnou případovou studii, která čtenáře provází uplatněním získaných poznatků při výrobě a následném využití konkrétního chemického produktu.

Učebnice je jedinečná, mimo jiné, v tom, že využívá koncept tzv. integrovaného vývoje, jehož prostřednictvím uvádí řadu konkrétních opatření, která jsou nezbytná pro úspěšný vývoj a následnou výrobu udržitelnějších chemických produktů. Integrovaný vývoj chemických produktů a procesů obsahuje tři klíčové prvky, které je třeba aplikovat současně a ve vzájemné interakci. Jedná se o ekologickou účinnost, bezpečnost a sociální přijatelnost.

„Struktura i samotná náplň knihy vychází z 25 let výzkumu v oblasti hodnocení chemických rizik a stejně zaměřených vysokoškolských kurzů, které byly vedeny profesorem Konradem Hungerbühlerem, vedoucím výzkumné skupiny pro bezpečnost a environmentální technologie na ETH v Curychu. Cílem naší nové učebnice je poskytnout znalosti a informace dostupné v nejsvobodnější formě a co nejširším možným způsobem tak, abychom povzbudili studenty i odborníky k neustálému zlepšování v oblasti odpovědného používání chemických látek. Kniha pokrývá širokou škálu vzájemně propojených témat, která jsou použitelná napříč vědeckými studijními programy a profesemi. Jelikož témata prezentujeme na základní úrovni, vyplňujeme tím mezeru v dalších, více specializovaných, a aktuálně dostupných učebnicích,“ říká prof. Martin Scheringer, jeden ze spoluautorů knihy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info