Nové strategie EU byly přijaty

20. 5. 2020 Kateřina Šebková

Evropa chrání biologickou rozmanitost a zlepšuje produkci potravin. Evropská Komise 20. května 2020 přijala novou komplexní strategii biodiverzity EU do roku 2030 a Farm to Fork Strategy (Od zemědělce ke spotřebiteli). Obě strategie se vzájemně podporují a týkají se přírody, zemědělců, spotřebitelů i výrobců a nastavují společné cíle pro udržitelnou budoucnost.

V souladu s „European Green Deal“ navrhují ambiciózní opatření a závazky na úrovni EU s cílem zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a na celém světě a také pro EU mění potravinové systémy s ohledem na potřebnou ochranu zdraví lidí i planety a živobytí všech zapojených do výroby potravin. Obě Strategie jsou nedílnou součástí plánu obnovy EU s ohledem na pandemii COVID-19, protože biologická rozmanitost je zásadní pro prevenci a budování odolnosti vůči budoucím ohniskům, chrání udržitelný systém výroby potravin a poskytuje okamžité obchodní a investiční příležitosti k obnovení hospodářství EU.

Strategie biologické rozmanitosti se zavazuje zvýšit ochranu půdy a moří, obnovit poškozené ekosystémy a EU se její pomocí stane mezinárodním lídrem v ochraně biologické rozmanitosti. Zabývá se klíčovými faktory, jako je nadměrné využívání přírodních zdrojů, neudržitelné využívání půdy a moří, znečištění a invazivní cizí druhy.

Strategie navrhuje mimo jiné stanovit závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek, zlepšení zdraví chráněných území a druhů chráněných v EU, návrat opylovačů na zemědělskou půdu, snížení znečištění, zvýšení ozelenění našich měst, zlepšení zdraví evropských lesů a posílení ekologického zemědělství a dalších zemědělských postupů podporujících biologickou rozmanitosti.

Strategie od Zemědělce ke spotřebiteli nastavuje přeměnu potravinové výroby na takový systém, který zajišťuje potraviny a přístup ke zdravému stravování a podporuje živobytí výrobců při vylepšené ochraně prostředí a zdraví. Konkrétními cíli jsou 50% snížení použití a rizik plynoucích z pesticidů, snižuje používání hnojiv o alespoň 20%, 50% snížení prodeje antimikrobiálních prostředků využívaných v živočišné výrobě a nastavuje systém označování výrobků tak, aby spotřebitel rychle získal informace o zdraví a udržitelnosti výroby jednotlivých potravin.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořili tyto dvě strategie, jejich závazky a zároveň zve občany a všechny zúčastněné strany, aby se zapojili do široké veřejné debaty.

Původní znění zpráv a informace v angličtině jsou dostupné zde:

Question and Answers on Biodiversity Strategy

Questions and Answers on Farm to Fork Strategy

Factsheet on Biodiversity Strategy

Factsheet on Farm to Fork Strategy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info