Nový H2020 projekt e-shape

10. 5. 2019

Zahajovací jednání konsorcia projektu E-SHAPE (Případové studie EuroGEOSS: služby vytvořené Evropou, EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe) podpořené programem Horizont 2020 se uskutečnilo ve francouzském Cannes ve dnech 9.–10.května 2019. Projekt potrvá až do května 2023 a je v něm zapojeno 54 partnerů ze 17 členských zemí Evropské unie a dále Izrael, Egypt a Etiopie.

V rámci projektu je sedm tematických oblastí, které jsou navázány na cíle udržitelného rozvoje (UN SDGs) a na prioritní oblasti GEO (GEO Societal Benefit Areas): dostatek potravin, zdraví, obnovitelná energie, biologická rozmanitost, vodní zdroje, odolnost katastrofám a klima, které se v projektu rozpracovávají do 27 případových studií. Projekt je zaměřený na vytvoření lepšího využití výsledků zapojení Evropy do rámce GEOSS, který využívá aplikace a služby spojené s pozorováním Země.

RECETOX je v projektu zapojen v prioritní oblasti „zdraví“, v níž bude vylepšovat elektronický nástroj pro vizualizaci a analýzu výskytu, hladin a změn spojených s toxickými látkami v prostředí zaměřený na podporu globálních mezinárodních smluv k ochraně životního prostředí a zdraví (např. Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a Minamatské úmluvy o rtuti).

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info