Ocenění MUNI Scientist pro tři výzkumníky RECETOXu

Branislav Vrana, David Bednař a Vladimír Šindelář získali ocenění MUNI Scientist od prorektorky pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, prof. Šárky Pospíšilové.

25. 11. 2021 Marie Hošťálková

Za mimořádné úspěchy ve vědecké práci bylo i letos uděleno ocenění MUNI Scientist. Tato cena je hodnocením za excelentní výsledky vědeckých pracovníků, ale je také poděkováním za šíření vědecké prestiže Masarykovy univerzity.

Letošní slavnostní předání proběhlo v pondělí 22. listopadu 2021 jako součást každoroční konference Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU). Mezi vědci oceněnými za mimořádnou výzkumnou práci v období 2020–2021 byli také Mgr. David Bednář, Ph.D., doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. a prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. - všichni tři ocenění působí ve výzkumném centru RECETOX.

Doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D. se zabývá kvalitou vody a vývojem nových technologií pro dlouhodobé hodnocení kvality vody. Cenu MUNI Scientist získal za své vědecké výsledky v této oblasti, které byly v posledním roce publikovány v 7 pracích v prestižních časopisech jako např. Environmental Science & Technology, Environment International a Environmental Pollution.

Branislav Vrana absolvoval chemické inženýrství na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a habilitoval se v oboru chemie životního prostředí na MU. Svou expertízu v oblasti hydrochemie rozšířil během výzkumných pobytů v zahraničí v UFZ-Helmholtzově centru environmentálního výzkumu (Německo) a na univerzitě v Portsmouthu (Velká Británie). Od roku 2010 stojí v čele výzkumné skupiny věnující se kontaminaci vody a souvisejícím rizikům.

Mgr. David Bednář, Ph.D. se věnuje molekulovému modelování a bioinformatice v Loschmidtových laboratořích na Přírodovědecké fakultě MU. Ocenění MU Scientist mu bylo uděleno za mimořádné výsledky a kvalitní publikace v posledním roce, které vznikly v rámci dlouhodobého projektu databáze FireProt, která slouží jako bioinformatický nástroj proteinového inženýrství.

David Bednář získal doktorský titul v oboru molekulární a buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě MU. Po zahraničních stážích na Rutgers University (USA), University of North Carolina (USA) a Adam Mickiewicz University (Polsko) působí od roku 2011 v brněnském RECETOXu a v roce 2021 se stal juniorským vedoucím výzkumné skupiny. V posledních letech se věnuje i medicínským projektům zabývajících se Alzheimerovou chorobou, mozkovou mrtvicí nebo rakovinou.

Prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. je odborníkem na vývoj nových supramolekul a jejich aplikací v diagnostice. Cena MUNI Scientist mu byla udělena za vynikající vědecké výsledky, které také v září tohoto roku ocenila Grantová agentura ČR Cenou předsedy GA ČR. Ve své výzkumném projektu se spolu se svým týmem soustředí na třídu makrocyklických sloučenin nazývaných bambusurily.

Vladimír Šindelář absolvoval své magisterské i doktorské studium na VŠCHT v Praze. Svou vědeckou působnost rozšířil během svého pobytu na Heriot-Watt University (SAE) a na univerzitě v Miami (USA). Od roku 2005 pracuje na Masarykově univerzitě, kde získal profesorský titul v oboru organická chemie. V současné době je vedoucím skupiny supramolekulární chemie, která se zabývá syntézou supramolekulárních hostitelských molekul a jejich interakcí s malými molekulami a ionty.

Doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
Mgr. David Bednář, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info