Ochrana zdraví hasičů - tisková konference

Petra Přibylová, vedoucí Centrálních laboratoří Výzkumné infrastruktury RECETOX, přednášela 18.10.2023 v Paříži na tiskové konferenci určené zástupcům francouzských ministerstev, hasičům, ale i široké veřejnosti.

6. 11. 2023

Bez popisku

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) považuje za jednoznačné, že jsou hasiči během výkonu svého povolání exponováni karcinogenním chemickým látkám s přímým vlivem na jejich zdraví. Mezi takovéto látky patří zejména bromované zpomalovače hoření. 

Ve Francii proto byly iniciovány aktivity, které by měly přispět k lepší ochraně zdraví a života hasičů. Cílem těchto snah je přimět francouzskou vládu brát na zřetel možná pracovní rizika při výkonu hasičského povolání, zakotvit ochranu hasičů do legislativy, a současně přehodnotit některé typy nádorových onemocnění jako možné choroby z povolání, jak tomu již je v USA nebo Kanadě.

Tým Vert de Rage francouzské televize Premieres Lignes vedený investigativním novinářem Martinem Boudotem připravuje na téma ohrožení zdraví hasičů dokumentární film. Ten se mimo jiné natáčel i v laboratořích RECETOX ve kterých byla provedena nezávislá analýza krevních sér francouzských profesionálních i dobrovolných hasičů.

Výsledky analýz byly prezentovány 18. 10. 2023 v Paříži na tiskové konferenci určené zástupcům francouzských ministerstev, hasičům, ale i široké veřejnosti. Důležitou součástí programu byla přednáška Petry Přibylové, vedoucí Centrálních laboratoří Výzkumné infrastruktury RECETOX. Díky účasti téměř 35 žurnalistů zastupující největší francouzská média vzniklo několik reportáží.

Celá iniciativa podpořená mediálním zájem vedla k příslibu francouzského Ministra vnitra Geralda Darmanina na půdě Francouzského parlamentu, že se začne zabývat pracovní expozicí hasičů a přehodnocením některých typů nádorových onemocnění jako chorob z povolání. V tomto kontextu se ve Francii také uvažuje o vytvoření registru pro ochranu zdraví hasičů, který by shromažďoval důležité údaje o nemocnosti a o případných příčinách chorob hasičů. 

Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k budoucí lepší ochraně francouzských hasičů. Doufáme, že se podobné kroky podaří podniknout i v České republice, a to na základě provedených analýz v rámci studie CELSPAC: FireExpo, která se zabývala expozicí českých hasičů, kteří dennodenně riskují své vlastní zdraví, aby chránili ostatní. Věříme, že i ostatní země se tímto krokem inspirují a zlepší podmínky pro své hasiče.

Připravovaný francouzský dokumentární film bude uveden začátkem příštího roku, a budeme vás o něm informovat.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info