RECETOX uspěl ve výzvách H2020

7. 8. 2019

Výzkumnému centru RECETOX se jako vůbec první výzkumné organizaci v Evropě podařilo uspět ve všech třech výzvách evropského programu Horizon 2020 určených na šíření excelence. Díky tomu budou moci odborníci z centra svůj dosavadní výzkum environmentálních a zdravotních dopadů toxických látek v prostředí rozšířit o vývoj nových diagnostických, preventivních, terapeutických a legislativních nástrojů pro zachování kvality života evropské populace.
Více na webu muni.cz

Více článků

Přehled všech článků