Regionální zasedání v Kišiněvě

25. 10. 2018

Regionální centrum Stockholmské úmluvy v České republice podpořilo další kolo regionálních konzultací zemí střední a východní Evropy a střední Asie při přípravě na druhé zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (COP2), které se uskuteční v Ženevě 18.–23. listopadu 2018.

CEE konzultace se uskutečnily v hotelu Jolly Alon v Kišiněvě v Moldavsku 16. a 17. října 2018 a zúčastnilo se jich 18 států regionu i střední Asie (Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Tádžikistán a Ukrajina). Jednání se zúčastnily i organizace OSN - UNDP a WHO a tři nevládní organizace a za sekretariát Minamatské úmluvy se zúčastnila její Výkonná tajemnice, paní Rossana del Carmén Silva-Repetto. Jednání řídili členové byra, Ing. Karel Bláha z České republiky a Svetlana Bolocan z Moldavska.

Konzultace obsahovaly prezentace dokumentů pro jednání konference, včetně rozpočtu a plánu práce na následující období i očekávaný termín COP3 a také přesahy k chemickým látkám a globálnímu rámci, který bude projednáván na Environmentální shromáždění UNEA4 v březnu 2019. Země regionu také zmínily postup ratifikace úmluvy - do konce letošního roku by mohli dokončit ratifikaci v Gruzii a Azerbajdžanu a případně také na Ukrajině a v Tadžikistanu. Dále bylo oznámeno, že ratifikaci zahájili i v Bosně a Hercegovině, Kazachstanu a Kyrgyzstanu.

Informační zasedání o dalších záležitostech týkajících se nakládání s chemickými látkami a odpady včetně společného jednání Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy a Strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami se uskutečnily 18. října 2018, příslušnými sekretariáty a za podpory členů byra z regionu.

Děkujeme za podporu donorům z Japonska, Rakouska, Švédska a Švýcarska, kteří umožnili lepší přípravu regionu na nadcházející zasedání Minamatské úmluvy, tří úmluv i SAICM.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info