Symbolické zahájení projektů TEAMING 2

27. 9. 2019

V úterý 24. září 2019 proběhlo v Bruselu za účasti generálního ředitele Jeana-Erica Paqueta slavnostní symbolické zahájení 14 projektů TEAMING 2, mezi kterými byl i projekt koordinovaný centrem RECETOX – CETOCOEN Excellence.

Zástupci koordinátorů a partnerů projektů společně podepsali a následně převzali z rukou Jeana-Erica Paqueta certifikát, který symbolicky potvrzuje zahájení realizace těchto projektů. Jean-Eric Paquet pronesl k zástupcům všech projektů krátký projev a zdůraznil potřebu jejich autonomie v rozhodování a zejména to, aby se již od začátku realizace projektu zaměřili na dlouhodobou udržitelnost budovaných výzkumných center. Zástupci všech TEAMINGových projektů se také dohodli na vzájemné spolupráci a systematickém předávání zkušeností s jejich realizací.

Na dopolední program navázalo slavnostní představení všech projektů TEAMING 2, které proběhlo v rámci odpoledního programu Research and Innovation Days v Bruselu, kde zástupcům projektů poblahopřál Evropský komisař pro vědu a výzkum, Carlos Moedas.


O projektu CETOCOEN Excellence

CETOCOEN Excellence je projekt koordinovaný Masarykovou univerzitou, konkrétně výzkumným centrem RECETOX, který bude v rámci projektu spolupracovat s University College London, ETH Curych, sítí evropských biobank BBMRI a ICRC v Brně na komplexní přestavbě centra na moderní evropské výzkumné a vzdělávací pracoviště zaměřené na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví.

„Za dlouhodobě rostoucím výskytem chronických onemocnění je třeba hledat kombinaci genetických a environmentálních faktorů zahrnujících sociální prostředí, životní styl jedince, výživu, pití alkoholu nebo kouření, jeho fyzickou aktivitu, metabolismus a stav střevní mikroflóry, ale i znečištění vnitřního a vnějšího prostředí, potravin a vody, odezvu těla na stres, infekci nebo léky. Pro řešení takto komplexního problému je třeba rozvíjet nové metody výzkumu těchto faktorů a využívat je v dlouhodobých epidemiologických a klinických studiích,“ zdůrazňuje ředitelka centra, profesorka Jana Klánová.

Projekt začne v lednu 2020 a potrvá sedm let. Celková dotace přesáhne 750 milionů korun, přičemž investičními náklady na modernizaci výzkumné infrastruktury centra přispěje Česká republika z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info