Vědcem už na střední škole

Petra Janíčková a Lukáš Drdla, dva ze sedmi studentů, kteří na RECETOXu minulý rok vypracovali svoje „SOČky“. Získali cenné zkušenosti a už vědí, jaké obory by chtěli studovat na vysoké škole. A to není všechno. Lukáš se připravuje prezentovat svou práci na celosvětové soutěži v USA! Přečtěte si, jak se můžete zúčastnit i Vy.

15. 3. 2023 Jitka Vaňáčková

Bez popisku

RECETOX se dlouhodobě věnuje spolupráci se středními školami a středoškolákům nabízí vedení tématu Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Vysoce motivovaní studenti si tak mohou vyzkoušet, jaké je to být vědcem, prohloubit své znalosti, získat zkušenosti, ale i body, které jim mohou pomoct při přijímacím řízení na vysokou školu. Zároveň se jedná o pomyslný první krok v budoucí kariéře vědce.

Mnoho studentů se na střední škole s obtížemi rozhoduje, jak se profilovat v rámci jednotlivých odborných předmětů, protože je lákají různé studijní obory. Pomocí SOČ si studenti mohou udělat velmi konkrétní představu o tom, jestli se ubírají správným směrem a jestli je daný obor bude bavit. Studenti řešící SOČ, tzv. SOČkaři, také mohou dostat na svou práci dotaci, kterou mohou použít na řešení svého prvního výzkumného projektu. Koordinátorkou SOČ je na RECETOXu Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D., kterou studenti mohou kontaktovat, a která jim pomůže najít vhodné téma i školitele. V případě, že se studentům líbí téma, které už školitel vypsal, studenti ho mohou kontaktovat přímo. "Velmi ráda spolupracuji s mladými lidmi, snažím se je naučit novým věcem a přístupům a zvyšuji jejich povědomí o vědě. A já se od nich velmi ráda nechávám inspirovat jejich energií, nadšením a novými pohledy na problematiku,“ vysvětluje svou motivaci Rozárka Jílková.

Vypracováním SOČ student prokazuje schopnost samostatné práce na tématu, prezentační dovednosti, vyzkouší si obhajovat výsledky před odbornou porotou a ti nejlepší mohou vycestovat na zahraniční kola soutěže. Studenti pracují v laboratořích, jsou součástí výzkumného týmu a podílejí se na prohloubení poznání v oboru. Během práce se setkávají s vědci, Ph.D. studenty, ostatními zapálenými studenty, mohou si vytvořit síť kontaktů a posunout se dál na osobní i profesní rovině.

Písemné zpracování SOČ dodá studentům zkušenosti, jistotu a sebevědomí při psaní bakalářských nebo třeba diplomových prací. Prezentace tématu u většiny studentů vzbuzuje obavy, ale je to skvělá příležitost, jak získat cennou zpětnou vazbu a naučit se pracovat s trémou či jak bez stresu a věcně argumentovat.

Soutěž má školní, okresní, krajské a celostátní kolo. Ti úplně nejlepší mohou jet na zahraniční soutěž. Minulý rok na RECETOXu pracovalo na svých tématech 7 studentů.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Petra Janíčková – nadějná studentka chemie zabývající se pesticidy v ovoci a zelenině

Petra Janíčková ze SPŠCH v Brně se se svou školitelkou Paulou Marcinekovou zabývala stanovením hladin pesticidů v ovoci a zelenině, které byly zakoupeny u různých zdrojů. Za svou práci byla oceněna 3. místem v krajském kole. Největším přínosem pro Petru bylo získání znalostí v oblasti problematiky pesticidů, navázání nových kontaktů a práce s naměřenými daty. „Se SOČ doporučuji začít v co nejnižším ročníku střední školy. Zároveň doporučuji sepsat si očekávání svoje i vedoucího práce, protože vaše představy se nemusí shodovat. Potom může být spolupráce náročná. Já měla štěstí a s vedoucí práce jsme si neskutečně rozuměly a po dokončení SOČ jsem na RECETOXU vykonávala i dvoutýdenní odbornou praxi.“

Práce na SOČ Petře Janíčkové upřesnila představu o tom, jaké studijní možnosti RECETOX poskytuje a také jaké jsou jeho oblasti výzkumu. Na základě těchto zkušeností se jí potvrdilo, že chce v budoucnu studovat přírodovědně zaměřený obor. Své práci věnovala spoustu času, protože s ní chtěla být maximálně spokojená.

Lukáš Drdla – z Loschmidtových laboratoří až do USA

Lukáš Drdla, student Gymnázia kpt. Jaroše v Brně, pracoval na SOČ pod vedením Mgr. Michala Vašiny z Loschmidtových laboratoří. Za svou práci získal 2. místo v celostátním kole a čeká ho cesta do USA na zahraniční soutěž. Lukáš se zabýval vývojem mikrofluidní platformy pro optimalizaci metabolických drah. „Máloco se podaří napoprvé a dokáže to být skutečně frustrující. Ale ten pocit, když se to nakonec podaří, je k nezaplacení,“ říká Lukáš. Zároveň dodává: „účastnit se SOČ může pomoci v rozhodnutí, jestli se danému tématu chcete dále věnovat a zároveň se na různých kolech setkáváte se spoustou odborníků ve vašem oboru, to může být velmi inspirativní.“ A jak se Lukáš připravuje na zahraniční soutěž Regeneron ISEF?

„V prvé řadě je to spousta papírování. Důležité je umět dobře anglicky, zejména si osvojit specifickou slovní zásobu pro vaši práci. Potom je třeba vytvořit poster. Formát soutěže ISEF je trochu jiný, než SOČ. Zatímco v SOČce se připravuje prezentace a každý dostane prostor pro její přednes a následnou diskusi, ISEF je něco jako veletrh, kde má každý soutěžící svůj stánek a porotci si prohlíží postery a ptají se, není-li jim něco jasné.“ Lukáš se do USA se velmi těší, takto daleko nikdy nebyl a taky to pro něj bude skvělá zkušenost setkat se se svými vrstevníky z různých koutů světa. „Doufám, že budu mít čas prohlédnout si i ostatní práce, to mě vždy zajímá, čím se zabývali ostatní,“ dodává Lukáš.

Lukáš si před psaním SOČky nebyl jistý, zda chce jít studovat chemii. Teď už ví, že by si přál předávat své nadšení pro vědu jako učitel. Podal si proto přihlášku na PřF MUNI na obor Chemie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s biologií.

Bez popisku

Chcete se i Vy stát vědci už na střední škole? Neváhejte kontaktovat Mgr. Simonu Rozárku Jílkovou, Ph.D. Třeba se i Vám podaří dosáhnout úspěchu jako Petře a Lukášovi.

Petře Janíčkové i Lukášovi Drdlovi děkujeme za zodpovězení otázek a moc jim držíme palce, ať jim vše vyjde tak, jak si přejí.

 

Mgr. Rozárka Jílková, Ph.D.
telefon: 549 49 6676
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info