Vědecká spolupráce pomáhá řešit plastový odpad celosvětově

25. 9. 2020 Kateřina Šebková

Nakládání s plasty a plastovým odpadem je globální problém, který vyžaduje rozsáhlou mezioborovou a mezinárodní spolupráci, abychom nalezli odpovídající řešení ke snížení dopadu plastů na životní prostředíOcean Plastics Charter 6” (2018) zdůraznila potřebu podporovat spolupráci při výzkumu za účelem identifikace zdrojů a osudu plastů spolu s jejich dopadem na mořské životní prostředí a lidské zdraví. Taková spolupráce již byla navázána v některých oblastech světa (Evropa, Afrika a Indie), ale jinde je ji třeba zlepšit či zahájit. 

RECETOX, Masarykova univerzita, je univerzitní pracoviště s rozsáhlou sítí mezinárodních partnerů a spolupracovníkůČinnost RECETOX zahrnuje univerzitní výuku, výzkum propojující životní prostředí, zdraví a přenos vědy do praxe a politiky. Na pracovišti sídlí i Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií, které provádí sdílení informací a odborných znalostí s jinými zeměmi, organizuje školení a převádí vědecké poznatky do praxe již déle než deset let. Pravidelně spolupracuje s více než 30 zeměmi a mnoha výzkumnými sítěmi po celém světě. Osud a přenos chemických látek v matricích životního prostředí a jejich účinky na lidské zdraví se v RECETOX sledují již přes třicet let a v poslední době řešíme i osud chemických látek z výrobků i odpadů včetně plastůSpolupracovali jsme se i na několika mezinárodních projektech stanovujících rozsah a dopady plastového znečištění ve vodním prostředí a mořských organismech. 

V létě 2018 skupina vědců z několika chilských univerzit založila síť SPLACH (Vědecká aliance znečištění plasty v Chile) pro mikroplasty v oceánech. Důrazně se věnují zvyšování povědomí o získaných zkušenostech a účincích plastů na životní prostředí člověka na místní i národní úrovni. zdraví. Jejich cílem je vyvolat změnu vzacházení s plasty v Chile  a v Latinské Americe. 

Obě instituce spojily své síly a SCRC RECETOX podpořil českými experty síť SPLACH a chilskou univerzitu v San Sebastianu při organizování mezinárodního online workshopu vlétě 2020 (21. července  - 19. srpna). Workshop byl rozdělen do deseti dnů  45 přednášejících, kteří se podělili o své zkušenosti s účastníky. Anglické španělské přednášky zahrnovaly chemii související s plasty, biologii, ekologii, ekotoxikologii a obecný přehled přístupů cirkulární ekonomiky. Přednášky kombinovaly obory, sdílely nejnovější odborné znalosti, výstupy výzkumu a také praktické problémy, jako jsou výzvy, rizika, ale také poskytovaly řešení. Workshop byl inzerován na univerzitách, ve výzkumných sítích, ale také v orgánech a rozhodovacích orgánech na místní, národní a regionální úrovni a mezi průmyslovými subjekty, které pracují s plasty. 

Jedna z organizátorů a moderátorka workshopu, Karla Pozo PhD z RECETOXu, s nadšením oznámila: Příprava workshopu byla náročná, ale měla obrovský úspěch. Zaznamenali jsme širokou účast všech skupin zúčastněných stran (celkem 450 účastníků) z 15 zemí (devět v Latinské Americe - Argentina, Brazílie, Chile, Perú, Kolumbie, Uruguay, Venezuela, Salvador, Ekvádor a poté Kanada a Evropa). Na každé přednášce bylo vždy 6090 účastníků, kteří po každém zasedání zažili mnoho živých diskusí. Viděli jsme, jak průmyslové a místní a regionální úřady objevují řešení pro správu a již fungující řešení i opatření přijatá globálně. Navzdory tomu, že opatření a nástroje existují již řadu let, mnoho účastníků je slyšelo poprvé a jejich nadšení vidět cestu vpřed a potenciál pro spolupráci se velmi vyplatilo. “ Zdůraznila takéžúředníci ministerstva a zástupci průmyslu přítomní na semináři požadovali nepřetržitý komunikační a informační tok, protože seminář představil mnoho užitečných a praktických nástrojů a existující poradenské materiály dostupné v jazycích od mezinárodních organizací. 

Tyto zkušenosti nás přesvědčily, abychom připravili projektový návrh na uspořádání dalšího přednáškového cyklu v roce 2021. Pokud budeme úspěšní a získáme financování, tak se nový workshop ve spolupráci se SPLACH zaměří na nakládání s plastovým odpadem a propagaci jnakládání s plastovým odpadem způsobem šetrným k životnímu prostředí na globální, regionální a národní úrovni. Cílem je předcházet vzniku plastového odpadu, minimalizovat jej, umožnit spolupráci mezi nebo alespoň propojení všemi zainteresovanými stranami a šířit nejnovější poznatky a informace připravené na podporu správného nakládání s plastovým odpadem. Materiály budou k dispozici zdarma a přeloženy do angličtiny a španělštiny. Jejich obsah bude vycházet z Basilejské úmluvy, výzkumných aktivit v této oblasti, ale také bude zachycovat získané zkušenosti a praktické příklady pro různé hráče. Mezi tématy budou i potenciální příležitosti pro trh s plasty a recyklace a zahrnujeme také zkušenosti získané při nakládání s plastovým odpadem způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 po celém světě. 

Vědci  spojili síly, aby snížili rizika plynoucí z mikroplastů v prostředí. Zapojíte se také? 

Podívejte se na program: ZDE

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info