Začínáme realizovat projekt URBAN_X

16. 9. 2019

Projekt External and Internal Human Exposure in Urban Exposome, neboli URBAN_X, je jedním ze tří úspěšných koordinačních projektů, které získalo centrum RECETOX v roce 2019. Projekt je financován z programu H2020, konkrétně podprogramu Widening zaměřeného na šíření excelence v nových členských zemích. URBAN_X, který byl ve výzvě Twinning podpořen deseti miliony korun, byl zahájen jako první ze zmíněné trojice na začátku září 2019.

Projekt se zaměřuje na zdraví obyvatel velkých měst a výzkum faktorů, které jej ovlivňují. Kromě výzkumníků centra RECETOX, které projekt koordinuje, se projektu účastní dva zahraniční partneři. Jedná se o University College London, kde se do spolupráce zapojuje zejména prof. Martin Bobák a prof. Hynek Pikhart, a Global Health Institute z Barcelony, který v projektu zastupuje prof. Martine Vrijheid a její výzkumný tým.

Cílem projektu je vybudovat strategické partnerství mezi RECETOXem a dvěma zmíněnými pracovišti, které vynikají v různých aspektech výzkumu vlivu urbánního prostředí na zdraví populací, a které povede nejen k budování chybějících expertiz RECETOXu v této oblasti, ale také k hojnějšímu zapojení RECETOXu do evropských výzkumných projektů a podpoře výzkumné excelence. V rámci projektu bude uskutečněna řada společných aktivit, mezi které patří například přednášky a workshopy vedené odborníky zevnitř i vně konsorcia, krátkodobé i střednědobé výzkumné stáže výzkumníků i PhD studentů, bude zorganizována letní škola a řada seminářů pro všechny skupiny pracovníků centra RECETOX.

Přestože byl projekt zahájen již v září, kick-off meeting projektu se bude konat až na konci října, konkrétně 30.10. 2019 v prostorách RECETOXu. Důvody vysvětluje koordinátor projektu, Doc. Pavel Čupr: „S ohledem na rychlý vývoj a naše potřeby při výzkumu tzv. urbánního exposomujsme se po důkladném zvážení a diskusi se stávajícími partnery rozhodli požádat Evropskou komisi o rozšíření stávajícího konsorcia o Univerzitu v Utrechtu. Utrechtská univerzita přinese do projektu multidisciplinární epidemiologickou expertízu, která spojuje biomarkery expozice a efektu s externí expozicí a dopady na zdraví člověka, a to za využití pokročilých statistických modelů a datových analýz. V neposlední řadě zapojení dalšího partnera snižuje rizika spojená s případným neřízeným odchodem Velké Británie z Evropské Unie.“

V rámci kick-off meeting projektu proběhne také první sada přednášek, na kterou vás tímto zveme. Přednášky proběhnou 30.10. 2019 od 9.00 v posluchárně RCX1.

URBAN_X stručně

Název: External and Internal Human Exposure in Urban Exposome
Koordinátor: Pavel Čupr, RECETOX
Partneři projektu: UCL (UK), IS Global (Španělsko)
Realizace: 2019-2022
Rozpočet: 770 tis. EUR

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info