Zakladatel RECETOXu, profesor Ivan Holoubek, je emeritním profesorem MUNI

Emeritní profesor. Rektor Martin Bareš ocenil tímto čestným titulem profesora Ivana Holoubka za jeho dlouhodobý přínos vědě a výzkumu, a to 24. ledna 2023. Profesor Holoubek, jenž je jedním ze zakladatelů centra RECETOX, se věnuje problematice chemického znečištění životního prostředí, rizikům a dopadům s tím spojeným již téměř padesát let a je jedním ze světových odborníků na tuto problematiku.

1. 2. 2023 Marie Hošťálková

Bez popisku

Titul "emeritní profesor" je čestným titulem udělovaným na návrh vědecké rady Masarykovy univerzity, kterým rektor Masarykovy univerzity vyznamenává mimořádné osobnosti, bývalé profesory Masarykovy univerzity. Rektor Martin Bareš na zasedání vědecké rady v úterý 24. ledna 2023 ocenil profesora Ivana Holoubka tímto titulem za jeho mimořádnou a inspirativní vědeckou práci v problematice chemického znečištění životního prostředí, implementaci globálních úmluv chránících zdraví člověka před účinky chemických látek a pedagogickou činnost na půdě Masarykovy univerzity. V roce 1983 profesor Holoubek spoluzakládal Katedru ochrany a tvorby životního prostředí. Z této katedry vznikla v roce 1990 katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, dnešní výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity. Profesor Holoubek toto pracoviště vedl 23 let v období 1990 až 2013.

Profesor Holoubek je rovněž uznáván jako vědecká kapacita mezi zahraničními experty zkoumajícími vliv chemických látek na životní prostředí. Dlouhodobě spolupracoval na programech OSN týkajících se ochrany životního prostředí a lidského zdraví a usiloval o naplňování mezinárodních smluv ve více než 25 zemí světa. Taktéž inicioval založení Národního centra pro perzistentní organické polutanty, dnešního Národního centra pro toxické látky, jež propojuje vědce a politiky ve státní správě České republiky, čímž napomáhá vzájemné komunikaci a sdílení poznatků.

"Měl jsem v životě štěstí na velké učitele, vzory, které iniciovaly a napomáhaly směřování mé činnosti a přispěly tak k tomu, že jsme se posunuli od jedné prázdné laboratoře a 8 pracovníků v roce 1983 na špičkově vybavené pracoviště věnující se aktuálním problémům znečištění prostředí a jeho dopadům na živé organismy a člověka. A hlavně jsem měl štěstí na skvělé spolupracovníky, bez nichž by se mé představy a sny nikdy neuskutečnily," uvádí Ivan Holoubek ke svému jmenování emeritním profesorem a vědeckému působení.

„Na Ivanovi si vážím toho, kolik prostoru nechával svým spolupracovníkům. Nikdy se nebál nových nápadů a odlišných názorů. Dokázal nám otevřít dveře, vytvořit příležitost a zbytek nechat na nás. Myslím, že i proto šel RECETOX rychle kupředu a vyrostly tu zajímavé osobnosti,“ říká současná ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.

Ačkoliv profesor Holoubek pracuje ve vědě již téměř pět desítek let, jeho nadšení pro výzkum ho neopouští. V současné době se věnuje hlavně expertní činnosti v oblasti chemického znečištění a pracuje pro mezinárodní i národní instituce a průmysl. Pravidelně se objevuje v médiích a vyjadřuje se k otázkám vlivu chemických látek na životní prostředí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info